Förutom i de nya stadsdelarna byggs det mycket också i Helsingfors centrum. Alldeles i hjärtat av staden byggs nya affärslokaler, parker och bostäder.

Helsingfors centrum förnyas

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det byggs också nya bostäder i centrum.

Rutterna för de nuvarande spårvägarna i centrum ändras. Över Kronbroarna byggs det en ny spårvagnsförbindelse från centrum via Fiskehamnen till Kronbergsstranden.

De största fastighetsägarna i centrum har traditionellt varit försäkringsbolag, banker och inhemska fastighetsinvesteringsbolag. Andelen utländska fastighetsinvesterare har ökat under de senaste åren.

Butiker, restauranger och pop up-utrymmen i Torgkvarteren

Torgkvarteren mellan Salutorget och Senatstorget är ett fängslande besöksmål. Lokalerna användes tidigare av ämbetsverk och har nu renoverats för butiker, restauranger och evenemang. Lokalerna hyrs ut för längre tid och också för tillfälligt pop up-bruk. Torgkvarteren har sanerats på många ställen.

>> torikorttelit.fi

I stadskärnan förbättras gångvägar och spårvägar

En del av ändringarna i stadskärnan i Helsingfors upptäcker stadsborna inte särskilt lätt, medan andra ändringar är stora.

Staden planerar att utvidga promenadcentrumet och bygga en spårvagnsförbindelse över Kronbroarna från centrum via Fiskehamnen till Kronbergsstranden.

>> Information om promenadcentrumet

Vid Tölöviken byggs en park

Vid Tölöviken har byggts nya bostäder, kontorshus och restauranger. Musikhuset byggdes redan tidigare. Helsingfors nya centrumbibliotek Odet blir färdigt hösten 2018. Parken i norra delen av Tölöviken färdigställdes 2016 och Magasinparken och Medborgartorget blev färdig 2019.

Också Olympiastadion kommer att förnyas.

Södra hamnens stränder tas i bruk

Södra hamnens strandlinje som börjar vid Olympiaterminalen och omfattar Salutorget och Skatudden erbjuder många möjligheter. Arkitekturtävlingen Kirjava Satama som avslutades 2012 gav idéer som staden kommer att tillämpa med modifikation. Staden bereder Salutorgets detaljplanering och generalplan.

Helsingfors vill förena passagerarhamnarna så de ännu bättre blir en del av centrum. Från Södra hamnen till Skatudden planeras en gångled som sammanstrålar med övriga gång- och cykelleder längs stränderna.

Stora förnyelser i Hagnäs

Hela Hagnäs område utvecklas. Staden förbättrar områdets belysning och utreder behovet av underjordiska parkeringsplatser. Även saluhallen i Hagnäs renoveras.

Om Centrumslingan förverkligas byggs en av dess stationer i Hagnäs. Ungefär 80 000 människor skulle använda stationen varje dag. Byggandet av Centrumslingan kommer att ske på 2020-talet.

Mellan Havshagen och Kronohagen planeras den nya Hagnäsbron. Man har beslutat att ändra Tavastvägen till en kollektivtrafikgata.

I utkastet till en detaljplan föreslås det att nya hus kunde byggas i västra kanten och i norra delen av Havshagen samt vid Hagnässtranden.

Uppdaterad 19.3.2021