160 kilometer cykelleder kommer att genomföras.

Det byggs ett nätverk av huvudleder för cykeltrafik i Helsingfors. Då lednätverket är färdigt, finns det 160 kilometer snabbcykelleder i Helsingfors, som förenar de största bostads- och arbetsplatsområdena med varandra.

Man strävar efter att öka kollektivtrafikens andel i centrum och i hela Helsingfors trafik. Man vill skapa ett omfattande och enhetligt promenadcentrum till stadskärnan. Senast har Tavastvägen från Hagnäs till Kurvi ändrats till kollektivtrafikgata.

Promenadcentrumet i Helsingfors utvecklas

Helsingfors centrum är en hemtrevlig och trygg plats dit det är lätt att ta sig med metro, tåg, spårvagn, buss, egen bil eller cykel. Man strävar efter att öka kollektivtrafikens andel i centrum och i hela Helsingfors trafik.

Det enklaste sättet att röra sig i centrum är att promenera. Staden vill även skapa ett enhetligt promenadcentrum. Just nu planerar man att utvidga promenadcentrumet. Urho Kekkonens gata och en del av Fredriksgatan samt Tavastvägen från Hagnäs till Kurvi har ändrats till kollektivtrafikgata.

Det är lätt att cykla längs Banorna

Banorna är cykelvägar som förenar Helsingfors centrum med förorterna. Den första Banan byggdes i ett gammalt banschakt mellan Kiasma och Gräsviken. Leden är 1,3 kilometer lång och årligen cyklar ungefär 700 000 cyklister längs den.

2017 blev den så kallade Norra Banan färdig vid huvudleden mellan Böle och Kottby.

Man har som avsikt att bygga flera Banor på olika håll i staden.

Centrumslingan skulle medföra tre nya stationer i Helsingfors

Centrumslingan som planeras skulle förbättra kollektivtrafikförbindelserna i hela centrumområdet. Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtågen under Helsingfors centrum. Banan som har formen av en droppe börjar i Böle. Den skulle gå genom en tunnel i Tölö, via centrum och Hagnäs tillbaka till Böle. Det finns ännu inget byggbeslut för Centrumslingan.

Parkering i Helsingfors centrum

Det finns parkeringsplatser i centrum, särskilt i underjordiska parkeringshallar. Som nyaste parkeringar planeras underjordiska parkeringsinrättningar under Hagnästorget och på Skatudden.

Uppdaterad 19.3.2021