I Helsingfors centrum finns 1 600 000 kvadratmeter våningsyta med kontors-, butiks- och kundbetjäningslokaler. Efterfrågan och hyresnivån på lokalerna är bland de högsta i Finland och graden för underutnyttjande bland de minsta i landet. 

Lokalerna i centrum betjänar både affärslivet och kunder

Tjänsterna inom detaljhandeln är viktiga för innerstadens invånare.

Områdets verksamheter är beroende av varandras närhet och kundströmmarna. Goda nationella och internationella förbindelser är områdets styrka.

På servicekartan finns centrums offentliga tjänster och även privata tjänster.

>> Servicekarta

Uppdaterad 11.9.2017