I Helsingfors centrum finns 1 600 000 kvadratmeter våningsyta med kontors-, butiks- och kundbetjäningslokaler. Efterfrågan och hyresnivån på lokalerna är bland de högsta i Finland och graden för underutnyttjande bland det lägsta i landet.

Det mest eftertraktade företagsområdet i Finland

Huvudstadsregionen har internationellt en viktig roll som växande och enda metropolområde i främjandet av Finlands internationella konkurrenskraft. För att trygga en framgångsrik företagsverksamhet och en mångsidig näringsstruktur tar staden med dess åtgärder hand om att Helsingfors även i fortsättningen erbjuder placeringsmöjligheter som motsvarar marknadsbaserad efterfrågan och företagens behov – lokaler, tomter och områden – för nuvarande och ny företagsverksamhet.

I Helsingfors centrumområde, där det just inte finns nya byggplatser, liksom i övriga stadskärnan, möjliggör rivande nybygge för kontorsbruk samt total grundrenovering av byggnader förnyelsen av utrymsbeståndet, och på detta sätt möjliggörs ofta även tillväxten av antalet arbetsplatser i existerande eller förnyade lokaler.

Områdets verksamheter är beroende av varandras närhet och kundströmmar. Områdets styrka består av goda nationella och internationella förbindelser.

På servicekartan finns centrumets offentliga tjänster och även privata tjänster.

För företag

Helsingfors kärncentrum som kontinuerligt utvecklas är en internationell koncentration för handel, tjänster och kultur. Den erbjuder företagsverksamheten mångsidiga alternativ.

Centrum täcker Torgkvarteren, Södra hamnen, Skatudden, Tölöviken, Olympiastadion, Tölö, Kampen, Alkärret, Hagnäs samt kärncentrumet. Den förnyade Tölöviken bjuder in allt fler helsingforsare och turister för att trivas: parken fungerar som ett mångsidigt evenemangs- och vistelsecenter.

Intressanta funktioner har kommit till området vid Södra hamnen, så som havsvattensbadet Allas. Nya konstmuseet Amos Rex finns bredvid Glaspalatset. Nordens största startup-koncentration Maria 01 verkar i tidigare sjukhuslokaler och har från första början visat sig vara framgångsrik.

Det är lätt att röra sig i centrum: tack vare mångsidiga trafikförbindelser i historiska vyer reser man smidigt såväl med metro, spårvagn, tåg som med buss och det är alltid högst två kilometers väg till järnvägsstationen.

Den utmärkta tillgängligheten lockar både ett enormt antal kunder och företagare till centrum. Småa design- och specialaffärer finns placerade på området och internationella företag har sina kontor även på området. Även traditionsrika Stockmann, som till sin yta är det största varuhuset i Norden, finns här. I Finland är företagaren i centrum i affärslivets kärna, omringad av ett oändligt antal huvudkontor och storföretag.

Vill du veta mer om det utvecklingsbara centrumet? Kontakta:

Sirpa Kallio, projektchef

sirpa.kallio (@) hel.fi
Tel. 09 310 36379

Uppdaterad 19.3.2021