På Degerö bor man i gemenskap vid havet och bland stora grönområden.

En grön och naturnära boplats

Redan nu bor Degerös invånare i våningshus, radhus och egnahemshus. Det är alltid enkelt att ta sig till stränderna och grönområdena. Till Helsingfors centrum kan man ta sig med buss och metro – och i framtiden med snabbspårvagnen på 15–20 minuter.

Fler bostäder planeras på Degerö. Ny arkitektur ger huvudgatorna och Uppby, Degerös centrum, ett modernt och högklassigt utseende. Nya hem byggs huvudsakligen längs spårvagnsrutten på Hundholmsvägen, Rävsundsvägen i Uppby och Degerövägen.

För Degerö finns olika detaljplaner i olika skeden. I planen för den östra stranden utreds kompletterande byggande på Tavastvarpsvägen och söder om Ilvägen. Det innebär dock bara ett litet antal nya byggnader jämfört med de centrala byggplatserna på ön.

Från landsbygd till en grön stadsdel

Degerö har en stark egen identitet och en lång historia. Det har funnits gårdar, gruvor och sommarhus på ön. Degerö blev en del av Helsingfors år 1946. Byggandet var livligt under 1970-talet, och metrostationen i Hertonäs, som byggdes 1982 och dit man kan ta sig med buss från Degerö, gör det lättare att ta sig fram. Då oljehamnen på Kronobergsstranden stängdes år 2010 frigjordes mycket utrymme för byggandet av det nya bostadsområdet Kronobergsstranden. Kronobroarna kommer att koppla ihop ön med Helsingfors centrum och andra stadsdelar.

Ny arkitektur till spårvagnskvarteret

Det segrande förslaget Scapes för spårvagnskvarteret som byggs på Rävsundsvägen innehåller femkantiga kvarter av varierande höjd. De yttersta byggnaderna i kvartershelheten får 2–3 våningar och i mitten av området byggs högre hus. I spårvagnskvarteret placeras parkeringsplatserna för bilar samt underhålls- och förvaringsutrymmena för spårvagnar under gårdsdäcken. Gårdsdäcken kan delvis göras till ett rekreationsområde som är öppet för alla. Byggandet av spårvagnskvarteret planeras inledas senast år 2023. Det vinnande förslaget för spårvagnskvarteret, Scapes, skickades in av Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.

Degerövägen blir en stadsgata – fler bostäder och tjänster

Den motorvägsliknande Degerövägen som löper genom Degerö blir framöver en urban gata med bostäder och tjänster. Vägen kommer dock fortfarande att ha två filer i vardera riktningen. Arbetet på vägen började vår 2021.

År 2017 ordnades en internationell arkitekturtävling för att få fram idéer för Degerövägens norra del.

  • Fram till år 2030 byggs hem för 6 000–7 000 invånare i Uppby på Degerö.
  • Fram till omkring år 2030 flyttar omkring 20 000 nya invånare till Degerö, varav Kronobergsstranden står för 13 000. På lång sikt kommer upp till 40 000 invånare att bo på ön.
Uppdaterad 23.6.2021