Det nya bostadsbyggandet på Degerö koncentreras till området kring snabbspårvägen och Kronobergsstrand.

På Degerö byggs hem för omkring 13 000 nya invånare, varav de flesta byggs på det nya bostadsområdet i närliggande Kronobergsstranden.

Högklassigt boende och nya trafikförbindelser

Det nya bostadsbyggandet på Degerö koncentreras till området kring snabbspårvägen och området för det stora Kronobergsstrandsprojektet, som vi berättar mer om här: www.uuttahelsinkia.fi/Kruunuvuorenranta. Kompletteringsbyggandet på Degerö koncentreras till Uppby, men även på annat håll på Degerö sker kompletteringsbyggande i liten skala. Uppby utvecklas till ett starkare centrum för Degerö. Under årens lopp byggs där hem för 6 000–7 000 nya invånare. Kring Hundholmsvägen och Ilomäkivägen byggs 65 000 kvadratmeter våningsyta för bostäder i våningshus i en parklik miljö för omkring 900 invånare.

Degerövägen blir en 47 meter bred stadsboulevardliknande gata kantad av lövträd och bostäder. De två körfälten i vardera riktningen bevaras dock. Mitt på gatan löper en fil för spårvagnar, och vid sidorna finns plats för fotgängare och cyklister. Väster om Degerövägen är cykelvägen i banklass.

Efter att Uppby centrum blivit klart på 2030-talet byggs ett bostadsområde vid Uppbyviken. Där planeras preliminärt omkring 120 000 kvadratmeter våningsyta, och en del av bostäderna byggs eventuellt på ett markfyllningsområde. Vid Uppbyviken byggs strandnära bostäder med havsutsikt för omkring 1 700 invånare. Planeringen av området har dock bara börjat.

Förändringarna i stadsstrukturen sker över en lång tid och det är till stor del snabbspårvägsprojektet som anger takten. En del av de förändringar som nu planeras konkretiseras först på 2030-talet. 

Uppdaterad 23.6.2021