Även när de planerade nya byggnaderna står klara år 2040 har Degerö fortfarande större grönområden än andra bostadsområden i Helsingfors.

Skogar, parker och stränder på Degerö

På Degerö finns stora, kulturhistoriskt värdefulla parkområden såsom Stansviks gårds park och Turholms park. I Kronobergsstranden, Stansvik och Jollas finns fyra olika naturskyddsområden. Det finns även två utmärkta naturstigar, i Stansvik och på Vårdö. Därtill finns hundparker, närparker, skogar och strandområden med badstränder.

Fler havsstränder som rekreationsområden för invånarna

Syftet med planen för Degerös östra strand är att göra strandområdena mer tillgängliga för invånarna. För att uppnå detta utvecklar man Degerö idrottspark och badstrand samt utökar och rustar upp lederna för gång- och cykeltrafik. Därtill utreds möjligheterna att utveckla Fladahamnen.

Framöver strävar man efter att rekreationsområdena längs hela Degerös östra strand ska kopplas ihop till en lång strandrutt. Med Degerös östra strand avses stranden mellan Rävsundsvägen och Knysnäs i Jollas.

Uppdaterad 21.11.2019