Degerö idrottspark utvecklas i samråd med invånarna Köpcentret från 1970-talet ersätts av ett nytt.

Degerös tjänster utökas

Uppby på Degerö var redan före byggandet en välfungerande stadsdel, som dock får många nya tjänster när den växer.

Det nya köpcentret i Uppby på Degerö blir öns viktigaste koncentration av tjänster. Köpcentret har 8 400 kvadratmeter butikslokaler i två ljusa våningar och parkering under dem.

Idrottsparken utvecklas

Degerö idrottspark nära Fladabågen ska utvecklas för att bli ännu mångsidigare och bättre betjäna invånarnas idrottsintressen. I samband med beredningen av detaljplanen för Degerös östra strand har man tillsammans med invånarna utrett behovet av förnyelse av idrottsparken. För grönområdena görs en särskild plan för utveckling av tjänsterna.

Skolor, daghem och en egen hälsostation

På Degerö ligger låg- och högstadieskolan nära idrottsplatserna och promenadrutterna längs stranden. På området finns både finsk- och svenskspråkiga lågstadieskolor och daghem. Degeröborna har också en egen hälsostation.

Uppdaterad 21.11.2019