I framtiden tar du dig snabbt från Degerö till centrum med snabbspårvägen

Finlands längsta bro, den drygt en kilometer långa Kronobroarna, ger Degeröborna en snabbspårväg omkring år 2026. Dessförinnan baserar sig bostadsområdets kommunikationer till stor del på kollektivtrafik: bussar trafikerar från olika håll i staden till Hertonäs metrostation, som har metroförbindelser österut, till centrum och västerut.

Kronobroarna ger fler, snabbare och mångsidigare trafikförbindelser. Från Kronobergsstranden kommer man i fortsättningen till Hagnäs på 10–15 minuter. Från Uppby tar resan omkring tjugo minuter. Spårvagnarna går med 5–10 minuters mellanrum.

Arbetet på Kronbergstranden börjar år 2021.

www.kruunusillat.fi

Längs Banan till fots och med cykel

Kronobroarna får filer för gång- och cykeltrafik och på Degerö placeras en fortsättning på Banan, som är en lång, enhetlig cykelväg. Över Kronobroarna och längs Banan tar en cykeltur till Hagnäs från Uppby omkring 30 minuter och från Kronobergsstranden omkring 20 minuter. Degerövägen och andra centrala gator får även högklassiga cykelvägar.

Uppdaterad 23.6.2021