Denna sida kommer inte längre att uppdateras. Du hittar den nya sidan på: hel.fi/ostersundoms-plan

I delgeneralplanen för Östersundom är de viktigaste sakerna som ska lösas spårtrafikförbindelsen, markanvändningen som stöder den och förstärkandet av det gröna nätverket.

Delgeneralplanläggning i Östersundom börjar i februar 2022

Den gemensamma generalplanen för Östersundom upphävdes i maj 2021 och planeringen i området fortsätter med delgeneralplanläggning.

För Östersundoms område finns ingen gällande generalplan. Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetade en gemensam generalplan för Östersundoms område 2010–2018. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde beslutet om godkännandet av planen den 10 maj 2021. Upphävningen grundade sig på skadliga konsekvenser som gällde områden som hör till Naturanätverket.

För Östersundom behövs en generalplan med rättsverkningar som styr markanvändningen och byggandet i området samt skyddar områdets naturvärden. Planeringsområdet för delgeneralplanen för Östersundom omfattar hela Östersundoms stordistrikt samt en del av Svarta backens delområde som inte hörde till Helsingfors generalplan 2016. Helsingfors stad äger 59 procent av planområdets yta.

Med delgeneralplanen anvisas områdets centrala samhällsstruktur med vilken avses områden som ska byggas, grönområden som bevaras, samt som en central del spårtrafiken och dess utstakning.

Med delgeneralplanen vill man förbereda sig på Helsingfors befolkningstillväxt, styra tillväxten på ett hållbart sätt, öka det mångsidiga bostadsutbudet, erbjuda byggplatser för småhus, och balansera huvudstadsregionens struktur österut.

Målet är att området i framtiden är en kolneutral stadsdel som spåret kopplar samman med övriga Helsingfors. Genom att utveckla området strävar man efter en total hållbarhet som omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

I delgeneralplanen för Östersundom är de viktigaste sakerna som ska lösas spårtrafikförbindelsen, markanvändningen som stöder den och förstärkandet av det gröna nätverket. En väsentlig utgångspunkt för planeringen av området är Natura 2000-områden och naturskyddsområden som är belägna i området, samt att säkerställa viktiga ekologiska förbindelser.

Läs mer och kommentera planen för deltagande och bedömning för området

I planen för deltagande och bedömning (OAS) presenteras det varför delgeneralplanen utarbetas, hur planläggningen framskrider och när man kan påverka den. Planen för deltagande och bedömning angående delgeneralplanen för Östersundom är framlagd för påseende 1–28.2.2022:

 • På webbplatsen
 • Stadsmiljösektorns kundtjänst betjänar per telefon på nummer 09 310 22111 och på nätet. Kundtjänstens besöksadress är Verkstadsgatan 8. Vänligen kontrollera öppettiderna under undantagssituationen.
 • Material om planeringen uppdateras på Helsingfors karttjänst.

Kom och träffa planerarna

Innehållet i planen för deltagande och bedömning och utgångspunkterna för delgeneralplanen presenteras på ett webbevenemang på Teams onsdagen den 9 februari 2022 kl. 17–18.30. Du kan ansluta dig till mötet kl. 16.50 genom att klicka på anslutningslänken eller skriva den i webbläsarens adressfält:
bit.ly/ostersundom-oyk-tilaisuus. Du behöver inte ladda ned Teams-programmet på datorn utan kan ansluta dig via webbläsaren.

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet ska lämnas in senast 28.2.2022. De som har angett sin e-post- eller postadress i samband med inlämnandet av sin åsikt får information om stadsmiljönämndens beslut.

Du kan lämna in din åsikt om planen för deltagande och bedömning elektroniskt på adressen bit.ly/ostersundom-oas-palaute.

Skriftliga åsikter skickas till adressen Helsingfors stad, Registratorskontoret, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD, (besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, telefonnummer: 09 3101 3700, webbadress: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor eller per e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi med rubriken ”Delgeneralplanen för Östersundom”

Åsikterna kan även ges direkt till planeraren. Kom överens om en träff på förhand.

Information om utarbetandet av delgeneralplanen och möjligheterna till deltagande ges under hela planläggningsprocessen. De viktigaste förfarandena för deltagande är de lagstadgade framläggandena, samråden mellan myndigheter och intressentgrupper, presentations- och diskussionsmötena samt fri diskussion med beredarna.

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

 • 1.12.2021–9.1.2022 Kartenkät
 • 2.12.2021 Webbevenemanget Nytt i Östersundom
 • Planen för deltagande och bedömning är framlagd för påseende 1–28.2.2022
 • Webbevenemang 9.2.2022 kl. 17–18.30
 • 11.5.2022 presenteras planeringssituationen i webbevenemanget Nytt i östra Helsingfors
 • Höst 2022 Verkstäder/annan interaktion för invånare och experter i fasen för markanvändningsscenarier
 • Slutet av 2023 Planutkastet är framlagt för påseende
 • 2024 Planförslaget är framlagt för påseende
Uppdaterad 8.11.2022