Vardö utvecklas till ett aktivt rekreationsområde som en del av östra Helsingfors kulturpark.

Delgeneralplanläggning på Vårdö börjar

I enlighet med Stadsstrategin 2021–2025 anvisas Vårdö för rekreationsbruk. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde anteckningarna för Vårdö i Generalplanen 2016 och delgeneralplanen som gäller byggandet på Vårdö. I den tidigare Generalplanen 2002 anvisades Vårdö som utredningsområde, nu kommer markanvändningen att bestämmas i en delgeneralplan. Ön utvecklas till ett aktivt rekreationsområde som en del av östra Helsingfors kulturpark. Målet är att den rekreationsanvändning som planeras i området ska anpassas till områdets naturvärden. Hela ön är en del av östra Helsingfors havsnära kulturpark och områdets skogar är en del av hela Helsingfors skogsnätverk.

Skyddet av områden med fritidsboende av riksintresse främjas. På Vårdö möjliggörs utveckling av rekreations-, semester- och turisttjänsterna. Tillgängligheten av öns tjänster tryggas och de befintliga rekreationsrutterna beaktas i planen. Målet är att skydda naturobjekten.

Alternativen för rekreationsbruk kan kommenteras 11.5. - 1.6.2022

I vilken riktning ska Vårdös rekreationsbruk styras med planen?

Till rekreationsbruket av ön har man utarbetat fem olika utkast. Alternativen skiljer sig närmast vad gäller öns tillgänglighet, det vill säga om man förbereder för broalternativ eller om man även i fortsättningen tar sig vattenledes till ön. 

I alternativen har man dessutom funderat på styrningen av trafiken till ön, tjänster, användningen av de värdefulla villorna och deras förutsättningar för bevarande samt naturskyddsbehoven. 

Planalternativen kan kommenteras fram till den 1 juni på tjänsten Säg din åsikt på https://kerrokantasi.hel.fi/

Plan för deltagande och bedömning

Plan för deltagande och bedömning (OAS) finns framlagda  för påseende 1.2–11.3.2022 på följande platser:

 • på webbplatsen 
 • På Degerö bibliotek, Uppby parkgata 4. Vänligen kontrollera öppettiderna på förhand under undantagssituationen.
 • Stadsmiljösektorns kundtjänst betjänar per telefon på nummer 09 310 22111 och på nätet. Kundtjänstens besöksadress är Verkstadsgatan 8. Vänligen kontrollera öppettiderna under undantagssituationen.
 • Material om planeringen uppdateras på Helsingfors karttjänst.

Delta i informationskvällen för invånare på nätet

 • På webbevenemanget Nytt i sydöstra Helsingfors den 2 mars 2022 presenteras planen för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Vårdö i korthet.
   
 • Webbevenemang om delgeneralplanen för Vårdö för invånare onsdagen den 9 mars klockan 17.00–18.30. Du kan ansluta dig till Teams-mötet från och med kl. 16.50 genom att skriva följande adress i webbläsarens adressfält: bit.ly/vartiosaari-oyk. Evenemanget börjar klockan 17.00 och slutar klockan 18.30. Du kan ansluta dig via webbläsaren, det vill säga du behöver inte ladda ner Teams-applikationen på din egen enhet.

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet ska lämnas in senast 11.3.2022. De som har angett sin e-post- eller postadress i samband med inlämnandet av sin åsikt får information om stadsmiljönämndens beslut.

Skriftliga åsikter skickas till adressen Helsingfors stad, Registratorskontoret, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD, (besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, telefonnummer: 09 3101 3700, webbadress:
Https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor)) eller per e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi med rubriken ”Vårdös delgenralplan”.

Åsikterna kan även ges direkt till planeraren. Kom överens om en träff på förhand.

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

 • Planen för deltagande och bedömning och planens beredningsmaterial är framlagda för påseende 1.2–11.3.2022
 • På webbevenemanget Nytt i sydöstra Helsingfors den 2 mars 2022 presenteras delgeneralplanen för Vårdö i korthet.
 • Invånarevenemang på nätet om delgeneralplanen för Vårdö onsdagen den 9 mars klockan 17–18.30
 • Alternativen för rekreationsbruk kan kommenteras 11.5. - 1.6.2022  på https://kerrokantasi.hel.fi/
 • I årsskiftet 2022–2023 läggs planutkastet fram för påseende
 • Hösten 2023 är planutkastet framlagt för påseende
Uppdaterad 11.5.2022