Fiskehamnen lämpar sig för den som värderar en enkel vardag. Mitt i området finns Fiskehamnsparken.

Fiskehamnen byggs i Helsingfors östra innerstad. Det tidigare hamn- och industriområdet har byggts om till en stadsdel för över 4 000 människor, och stadsdelen kommer ännu att växa. Fiskehamnen blir fullständigt klar före 2040. Då kommer invånarantalet att vara 25 000 och antalet arbetsplatser 10 000.

Hemmen i Fiskehamnen byggs främst i höghus, men det kommer också att byggas tornhus och flytande bostäder. Köpcentret Redi ligger alldeles i mitten av området. Till Fiskehamnen kommer man med metron, bil och också enkelt med cykel. Längs stränderna går en strandpromenad som till en del redan är färdig.

Till Blåbärslandet kommer man över Farfarsbron. Miljökonst, evenemangen i Södervik, Slakthuset och på Högholmen lockar besökare till Fiskehamnen. På sommaren kan man njuta av olika festivaler.

 

 

Uppdaterad 4.11.2019

Nyheter från Fiskehamnen

Pasi Rauhala: Flamigos, 2019. Foto: Pasi Rauhala.
11.10.2019

Tillfälliga verk dyker ner i Fiskehamnens lokalhistoria

Pasi Rauhalas (f. 1978) verk Flamigos tar i sin besittning pelarna under Brändö bro och marken...

2.9.2019

Den nya, urbana evenemangslokalen Tiivistämö invigs i Södervik

Tiivistämö erbjuder inspirerande kultur- och konstupplevelser samt möjligheten att ordna...

29.5.2019

Capellaskvären i Fiskehamnen får nytt offentligt konstverk av Jacob Dahlgren

Ett nytt offentligt konstverk bidrar med färg och lekfullhet till Fiskehamnen i Helsingfors. Den...

30.4.2019

Platsen för den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad som ska byggas på Brändö har fastställts

Den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad somplanerades i Juliusparken på Brändö kommer att...

28.3.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

6.3.2019

Helen investerar i förnybar energi och stänger Hanaholmens kraftverk

Helens kraftverk på Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Värmeproduktionen ersätts med...

Foto: Riku Pihlanto
30.10.2018

Helsingfors folkmängd över 700 000 år 2025

Enligt basalternativet i Helsingfors stadskanslis nya befolkningsprognos växer Helsingfors...

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

Fiskehamnen:

Bilder av Fiskehamnen

Kartor

Fiskehamnens web-kamera

Fiksukalasatama.fi