I Fiskehamnen bor man i närheten av havet, tjänster och goda trafikförbindelser. I framtiden kommer en lång strandpromenad att löpa runt stränderna och kanalerna och via Farfarsbron kommer man till Blåbärslandets rekreationsområde.

Fiskehamnen byggs i den östra stadskärnan, intill havet. Fiskehamnen är ett av de största nya områdena som byggs i Helsingfors och byggandet kommer att pågå ända till slutet av 2030-talet. Det före detta hamn- och industriområdet har redan omvandlats till en stadsdels för fler än 5 000 invånare och tusentals nya arbetsplatser.

I den östra delen av stadskärnan, på ett cirka 170 hektar stort strandområde byggs hem för fler än 25 000 invånare och där kommer att finnas fler än 10 000 arbetsplatser. Miljön kring metrostationen har redan blivit ett betydande område för arbetsplatser och tjänster. Kulturliv finns alldeles intill i Södervik och i anslutning till Partitorget i Slakthuset har det utvecklats en nav för mat och evenemang. I Fiskehamnen har man hem, tjänster, arbete och fritid alldeles inpå knuten.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Fiskehamnen

Nyheter publiceras inte längre på sidan Nytt i Helsingfors. Läs i stället alla nyheter på: https://www.hel.fi/sv/nyheter.
15.9.2022

Blåbärslandet föreslås få förbättrade rutter och tjänster

Blåbärslandet är ett populärt frilufts- och rekreationsområde intill Fiskehamnen, Brändö och...

7.2.2022

Näringslivssektionen fattade beslut om tomt- och områdesreserveringar i Fiskehamnen, Busholmen och Gräsviken

Vid sitt sammanträde måndagen den 7 februari 2022 beslutade Helsingfors stadsstyrelses...

25.11.2021

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för Sörnästunneln

Vid sitt sammanträde 24.11 godkände stadsfullmäktige projektplanen för Sörnästunneln, som ska...

18.11.2021

Projektplanen för Sörnästunneln till fullmäktigebehandling

Projektplanen för Sörnästunneln går vidare till behandling i stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen...

26.8.2021

Stadsfullmäktige beslutade om fasindelning och kostnaderna för byggande av spårvägen Kronbroarna

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 25.8.2021 byggande av spårvägen Kronbroarna stegvis,...

24.6.2021

Helsingfors stad stänger Hanaholmens kraftverk nästan två år i förtid – kolförrådet försvinner ur gatubilden

Driften vid Hanaholmens koleldade kraftverk läggs ner senast den 1 april 2023. Beslutet inverkar...

10.2.2021

Stadsstyrelsen reserverade tomter för bostadsprojekt

Sammanlagt reserveras tomter för byggande av 3 150 bostäder. Antalet understiger den årliga...

11.12.2020

Hur ser HRT:s trafikeringsplan för nästa år ut? Du kan kommentera planen fram till 13.12

Hur ser vår trafikeringsplan för nästa år ut? Spårvagnslinjerna 6 och 9 förlängs och gatu- och...

Fiskehamnen:

Bilder av Fiskehamnen

uuttahelsinkia.fi:

Kartor

raksakamera.fi:

Fiskehamnens web-kamera

fiksukalasatama.fi:

Fiksukalasatama.fi