Fiskehamnen passar för dig som uppskattar enkelhet i vardagen. De offentliga tjänsterna finns i närheten och i takt med att byggandet framskrider byggs också fler tjänster. Likaså finns goda kollektivtrafikförbindelser och Redis täckande kommersiella tjänster i närheten. I slutet av 2020 bor redan cirka 7 000 invånare i Fiskehamnen.

Hur är det att bo i Fiskehamnen?

I Fiskehamnen bor invånarna i urban anda tätt och i närheten av tjänster och kollektivtrafik. Trafikförbindelserna är goda i många riktningar. Havet är närvarande överallt. När området blir klart kommer Fiskehamnens stränder att följas av en sex kilometer lång strandrutt. Längsmed Farfarsbron som leder från Sörnäsudden till Blåbärslandet kommer fotgängare och cyklister till Blåbärslandets friluftsområden, där det förutom motionsspår även finns bland annat en badstrand, spelplaner och en hundpark. Fiskehamnsparken har en liten spelplan som, om vädret tillåter det, är frusen vintertid samt en lek- och grillplats. I Sumparn byggs den skyddande Loviseholmsparken och i slutskedet av byggandet av Fiskehamnen kommer man i norra delen av området bygga den stora Hermansstads strandpark.

Vilken typ av bostäder och hus kommer det att finnas i Fiskehamnen?

Bostäderna i Fiskehamnen byggs huvudsakligen i flervåningshus, men i området finns även townhouse-hus och skyskrapor, och även flytande bostäder är på kommande. I det mångsidiga bostadsbeståndet i Fiskehamnen hittar alla ett trivsamt hem.

I Redi kommer åtta skyskrapor byggas, varav sju byggs för bostäder. Den första bostadsskyskrapan Majakka (Fyren) färdigställdes 2019. Nästa skyskrapa, Loisto (Glans), kommer att färdigställas hösten 2021. Skyskraporna har 20–37 våningar och den högsta är över 130 meter hög. I Redi kommer det att finnas totalt 1 800 bostäder. I skyskraporna kommer det även att finnas tjänster som underlättar boendet, såsom lobbytjänster.

Tomterna för de flytande bostäderna i norra delen av Nätholmen har reserverats för JMV-Research Oy, Marina Housing/Bluet Oy och Mimosa Invest Oy. Uppskattningsvis kan bostäderna föras dit 2022.

I Fiskehamnen byggs det i enlighet med Helsingfors bostadspolitik ägarbostäder, fritt finansierade och statligt stödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder och prisreglerade Hitas-bostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Utöver detta finns det i Fiskehamnen flera gruppkonstruktionsprojekt bestående av olika boendemodeller och -koncept.

Gemensamma gårdar, flexibla lokaler och andra vardagslösningar

Avfallsrörsystemet underlättar invånarnas vardag. Boendemiljön blir tryggare och trivsammare när servicetrafiken minskar. Kalasataman Imu Oy ansvarar för företagets verksamhet.

I Fiskehamnen stöds samhället på många sätt. De gemensamma gårdarna är gårdar som används av flera olika bostadsaktiebolag. Förutom gemensamma gårdar finns det även bilpooler och så kallade flexibla lokaler i Fiskehamnen. Till exempel kan bostadsaktiebolaget hyra ut sina lokaler exempelvis i en timme till andra. I tjänsten Flexitila kan invånare och andra aktörer enkelt hitta lediga utrymmen till exempel för möten, fritidsaktiviteter eller korttidsarbete.

I Fiskehamnen testas även hur tekniken kan underlätta vardagen. I de olika experimenten som utförs tillsammans med invånarna och företagen betonas tjänstedesign och användarorientering.

Fiskehamnens namnbestånd

Fiskehamnens namnbestånd har inspirerats bland annat av hamnhistorien. I Fiskehamnen har man återupplivat den gamla traditionen från 1800-talets Helsingfors att namnge kvarteren. Traditionen att namnge kvarteren, som fick sin början i brandordningen från 1820, upphörde i början av 1900-talet, då man vid detaljplaneringen av Tölö och norra delen av Långa bron inte längre ansåg det nödvändigt att namnge kvarteren. Idag, mer än ett hundra år senare, ville man i Sörnäsudden ge kvartersnamnen ett nytt liv.

Bostäder till salu i Fiskehamnen

Uppdaterad 2.6.2020