Fiskehamnen strax öster om innerstaden erbjuder före slutet av 2030-talet hem för ungefär 25 000 Helsingforsbor. I Fiskehamnen uppstår en tät stadsmiljö i närheten av den maritima naturen.

Hurdant är det att bo i Fiskehamnen?

Fiskehamnen har 2019 mer än 4 000 invånare. I Fiskehamnen byggs ägar-, hyres- och Hitas-bostäder. Det byggs också student- och seniorbostäder. Byggherrarna säljer och marknadsför bostäderna i Fiskehamnen.

Fiskehamnen lämpar sig för den som värderar en enkel vardag. Skolan och daghemmen finns nära. En god kollektivtrafik, såsom metron och de omfattande tjänsterna, butikerna, restaurangerna och underhållningen i Redi finns också nära.

Gemensamma gårdar, flexibla lokaler och andra vardagliga lösningar

I Fiskehamnen kör inte sopbilarna på gårdarna, eftersom det finns ett lokalt sopsugsystem för sopor.

I Fiskehamnen föredrar man gemensamma gårdar. De gemensamma gårdarna är gårdar som används gemensamt av flera bostadsaktiebolag. Förutom gemensamma gårdar finns det i Fiskehamnen även bilpoolsbilar och så kallade flexibla lokaler. Till exempel ett bostadsaktiebolag kan om det vill hyra ut sina utrymmen till andra för till exempel en timme. 

I Fiskehamnen testar man också hurdan hjälp man kan få av tekniken i vardagen. I olika test som görs tillsammans med invånarna och företag betonas serviceformer och användarorientering. 

Byggherrarna säljer och marknadsför bostäderna i Fiskehamnen

Här hittar du länkar till de aktörers webbplatser som säljer och marknadsför bostäderna i Fiskehamnen.

Uppdaterad 4.11.2019