Under Fiskehamnens långa byggskede bor, arbetar och rör man sig i området. För att öka invånarnas trivsel skapas miljökonst i Fiskehamnen som kan vara permanent, tillfällig eller olika slags evenemang. Fiskehamnens miljökonst är avsedd för alla och man kan även njuta av den på många sätt: en skulptur kan till exempel fungera som sittplats.

Evenemang och konst i Fiskehamnen

För att öka invånarnas trivsel skapar man miljökonst i Fiskehamnen. Miljökonsten kan vara permanent (70 %), tillfällig (15 %) eller olika slags evenemang (15 %).

Miljökonstprojektet styrs av Helsingfors stads stadskansli i samarbete med stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn. Miljökonsten finansieras genom en våningskvadratmeterspecifik avgift på 10 euro per våningskvadratmeter.

Video om Fiskehamnens miljökonstprojekt

I videon visas Fiskehamnens permanenta och tillfälliga miljökonstverk samt konstevenemang under 2019.

Permanent konst: Early One Morning, Eternity Sculpture

Konstnär: Jacob Dahlgren
Beskrivning av verket: Stålskulpturen är tio meter i diameter och cirka fyra meter hög. Enligt den svenska konstnären är verket som leken där man ritar med ett sammanhängande streck utan att lyfta pennan från pappret.

Jacob Dahlgren vill skapa utrymmen i staden som erbjuder en möjlighet till en andningspaus och lek. Early One Morning, Eternity Sculpture är inbjudande och man kan också tänka på den som en mötesplats, eftersom man kan sitta på de nedersta nivåerna - det är dock förbjudet att klättra på verket.

Verket färdigställdes 2019.
Adress: Capellaplatsen 1

Permanent konst: Ett streck ritat i vatten

Konstnär: Timo Heino

Beskrivning av verket: Den 12 meter höga skulpturen består av en kolsvart kanot och en stålstång som välver sig mot marken. Som utgångspunkt för verket har konstnär Timo Heino använt miljön, den maritima andan i placeringen och boendegemenskapen. Skulpturen bildar en slags visuell samstämmighet med den omgivande helheten som byggnaderna, det kilformade gårdsområdet och gatuutrymmet utgör.

Formen på kajaken minner om det maritima fortskaffningsmedlet som användes redan under förhistorisk tid och som i led med årtusenden av utveckling har strömlinjeformats och som bestående av hi tech-material uppdateras till fartens och flygets tidsålder. Den ljusreflekterande, böljande stålstång symboliserar spåret som kanoten lämnar i sitt kölvatten – ett streck ritat i vatten.

Verket färdigställdes våren 2014.
Adress: Capellas Allé 3

Permanent konst: Lavskrikan

Konstnär: Villu Jaanisoo

Beskrivning av verket: Lavskrikan är en närmare sex meter hög färggrann skulptur, vars utsida består av återvunnen Durat-plastprodukt som det har använts cirka 4 000 kilo av i verket.  Verkets näbb och ben, som byggts mot stålstommen, har tillverkats av rostfritt stål. I benen har kulventiler som används inom industrin använts.

Utgångspunkten för verket är de särskilda egenskaper som i folksagorna tillskrivs Lavskrikan. Lavskrikan, ”själsfågeln”, ansågs vara vän och beskyddare till dem som rörde sig i skogen. Lavskrikan eller att se en lavskrika har givits olika djupa betydelser. ×

Verket färdigställdes våren 2016.
Adress: Junogatan 2

Permanent konst: Sittskulpturer

Konstnär: Marjukka Korhonen

Beskrivning av verket: Ett installationskonstverk i 14 delar, Sittskulpturer. Utgångspunkten för de tre olika stolsgrupperna har varit stolmodellerna från 1900-talets arbetarhem i stadsdelarna i närheten av Fiskehamnen. I det offentliga strandområdet i denna stadsdel under uppbyggnad för de med sig en fläkt av områdets forna liv. I stolarna kombineras den intima känslan i privata hem och det offentliga utrymmet.

Till skillnad från traditionella skulpturer är Sittskulpturer avsedd förutom att beskådas även att användas. Placeringen av bänkarna skiljer sig emellertid från den sedvanliga placeringen av möbler för offentliga miljöer.

Sittskulpturer har tillverkats av syrafast stål, eftersom installationskonst som är avsedd att användas måste ha särskild tålighet. Verkets metallytor har slipats så det glänser och är delvis målade. De som sitter på stolarna och deras beröring lämnar spår efter sig som blir en del av verket.

Verket färdigställdes i etapper under åren 2016, 2018 och 2019.
Adress: Bjälkkajen och Capellaplatsen

Permanent konst: Passaren och stjärnorna

Konstnär: Riikka Puronen

Beskrivning av verket: Enligt Riikka Puronen möts två olika visioner av världen i verket. Passaren representerar den matematiska världsbilden, där världens fenomen kan mätas och verifieras. I mitten av passarens mittenaxel balanserar två kärl, vars innehåll är okänt och bortanför benämning. Verket höjer sig som ett landmärke för Majstads strandpark på grönområdet mellan Byholmsgränden, Romgatan och havet. Även i placeringen av verket kombineras olika element av livet och stadsstrukturen. Det är placerat i ett friluftsområde mitt bland bostadsflervåningshus och läroverk som sträcker sig mot havet.

Den sju meter höga skulpturen har byggts av stål och aluminium, som behandlats med olika färger.

Verket färdigställdes i maj 2018.
Adress: Majstads strandpark

Tillfällig konst: Flamigos

Konstnär: Pasi Rauhala

Beskrivning av verket: Verket Flamigos tar i besittning såväl pelargången under Brändö bro som den icke-odlingsbara marken utmed Capella Allé. Verkets namn är en kombination av orden flamingo och amigos (spanska, betyder vänner på svenska). Verket anspelar på flamingoflocken som levde i Högholmens djurgård på motsatta stranden från Fiskehamnen. En räv som smet in i djurgården fick tag på och dödade två flamingon. De övriga fåglarna dog av chock. Den fasta delen av verket sitter i bropelarna, i vilka Rauhala förverkligar en flock rörliga flamingon med hjälp av stålelement och programmerat ljus. Den andra delen av verket är virtuell och finns att beskåda via appen Arilyn för förstärkt verklighet (AR) som går att ladda ned kostnadsfritt till mobila enheter. Appen synliggör animerade flamingoskepnader på den icke-odlingsbara marken under bron.

Verket färdigställdes hösten 2019.

Tillfällig konst: Ljussignal från stranden

Konstnär: Tatu Tuominen

Beskrivning av verket: Det tvådelade verket Ljussignal från stranden lodar Fiskehamnens närområdens historia ur perspektivet för sjöfart och utkanten av staden. Den första delen av verket är ett ljusverk, som de som rör sig i miljön kring Sumparkanalen kan se bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Kalasataman Fiskaris fönster högst upp. Det programmerade ljusverket går att se med tjugo minuters mellanrum kvällstid mellan klockan 19.00-22.00 ända till slutet av februari 2020. Verkets andra del består av att konstnären till de bostäder som färdigställs i Sumparn under det tillfälliga ljusverket distribuerar Eero Haapanens faktabok Sörkan rysäkeisarit – kalastajia, ajureita ja salakuljettajia (Finska litteratursällskapet, 2013). Boken handlar om fiskarätten Karlssons händelserika liv i Gammelstadsviken och annorstädes i Helsingfors från slutet av 1800-talet till 1960-talet. Verket berättar bland annat om smugglingen av brännvin som bedrevs i området under förbudstiden och den brottsliga livsstilen som utvecklades kring detta. Boken avslöjar dessutom hur vardagen har förändrats under de senaste hundra åren för Helsingfors och dess invånare.

Verket kan ses 10/2019-2/2020.

Tillfällig konst: Fiskehamnens mammut

Konstnär: Riitta Kopra

Beskrivning av verket: Mammuten är ett verk förknippat med Riitta Kopras studier vid bildkonstakademien. Verket har byggts av stål, torv och andra naturmaterial, såsom fetknopp och lingonris, och är i storlek med en äkta mammut. Kopra resonerar så här om sitt verk: ”Finlands äldsta torvmoss har daterats cirka 10 000 år tillbaka i tiden. Där får vi den tidsmässiga anknytningen till mammuten och mötet mellan kontinuitet och det temporära: Det fanns mammutar i åtminstone fyra miljoner år och de försvann för 10 000 år sedan, med andra ord ganska nyligen. Människan kan försöka placera sig själv på evolutionens tidslinje och fundera över om vi verkligen är alltets mittpunkt och klimax”.

Fiskehamnens Mammut passar in bra, eftersom Högholmens djurgård ligger alldeles intill och ett av dess mål är att skydda utrotningshotade djur. Mammuten passar i Fiskehamnen även med tanke på att byggandet av hela området redan i sig är ett mammutprojekt. Mammuten har vandaliserats under årens lopp, men den får stå kvar i den södra spetsen av Fiskehamnen till byggandet i området inleds.

Verket färdigställdes 2012.
Adress: Sydöstra spetsen av Fiskehamnen

Tillfällig konst: Fiskehamnens julgran

Konstverk: Fiskehamnens julgran

Designer: Marjut Kauppinen

Beskrivning av verket: Fiskehamnens julgran har bringat ljus till fiskehamnsbornas jul under åren 2014-2016.

Miljökonstevenemang år 2019

Helsingfors stad valde Liikkeen puolesta kannatusyhdistys ry:s verk Sörnäsuddens Klumpen, Ilmatila ry:s verk Aramid och Finländska barockorkesterns evenemang Fiskehamnens natt som de miljökonstprojekt som skulle finansieras 2019. Evenemangen var öppna för alla och kostnadsfria.

Sörnäsuddens Klumpen/Liikkeen puolesta kannatusyhdistys ry

Petri Kekoni Companys miljödansverk Sörnäsuddens Klumpen framfördes under fyra kvällar 29.8–1.9.2019 vid havsområdet, framför Capellaplatsen. I verket anspelade Joanna Weckmans skulpturala kostymdesign och Mikko Hynninens ljud- och ljusdesign på rörelse. Verket framfördes på en pontonflotte cirka 50 meter ut mot havet från Sörnäsuddens brygga, där Klumpen-figuren strandade också på stenarna och försvann slutligen in bland Fiskehamnens byggnader. ”Verket för konsten till havsstranden. Den centrala idén – samexistensen mellan människan och naturen – kommer på det här sättet fram på ett fint sätt”, förklarar Petri Kekoni.

Aramid/Ilmatila ry

Ilmatila-gruppens nycirkusverk Aramid, i vilken kombineras luftakrobatik, musik och arkitektur, genomfördes i stadsparken Bryga på köpcentret Redis tak under fyra kvällar 1–4.8.2019. Cirkusartisten Ilona Jäntti fortsatte sitt utrymmesbaserade arbetssätt och tog i sitt framträdande hjälp av parkens kolonnstrukturer. Efter att ha granskat Fiskehamnens arkitektur och miljö komponerade och arrangerade musiker Aino Venna ett sång-ljudverk som stöder luftakrobatik.

Fiskehamnens natt/Finländska barockorkestern

Musikevenemanget Fiskehamnens natt bestod av Finländska barockorkesterns (FiBO:s) konserter, som förlades på kvälls- och nattetid. Tyngdpunkten i den femdelade evenemangsserien låg i musiken, men i den kombinerades även nycirkus och meditation. Seriens första del presenterade engelsk barock. Under den andra konserten ljöd de tidiga italienska kompositörmästarnas musik för fiol och luta. I den tredje delen ledde Purcellis och Dowlands musik in i meditation. Bachs musik fick stå i centrum för den fjärde konserten och den sista konserten gästades av en barockmusikgrupp från Mallorca. ”Konserterna bjuder på avslappning, skönhet, glädje och inspiration i stadsbornas vardag”, berättade FiBO:s verksamhetsledare Laura Kajander.

Uppdaterad 3.6.2020