Fiskehamnens miljökonst är avsedd för alla. På de offentliga gatuområdena, i parkerna och på torgen finns många platser för konst och evenemang. Man kan njuta av konst på många sätt: en skulptur kan fungera som bänk eller gatuytan kan planeras av en konstnär. 

 

Fiskehamnens miljökonst är avsedd för alla

Man kan njuta av konst på många sätt: en skulptur kan fungera som bänk eller gatuytan kan planeras av en konstnär. 

Under Fiskehamnens långa byggnadsskede bor, arbetar och rör man sig i området. För att förbättra invånarnas trivsel görs miljökonst i Fiskehamnen. Miljökonsten kan vara permanent, tillfällig eller olika evenemang.

Miljökonstprojekten leds av Helsingfors stads stadskansli i samarbete med konstmuseet, stadsplaneringsverket, kulturcentret och byggnadskontoret. Miljökonsten finansieras med en avgift per kvadratmeter våningsyta om 10 euro per kvadratmeter våningsyta som tas ut av byggherrarna.

Läs mer på den finska webbplatsen

Uppdaterad 4.11.2019