Fiskehamnen erbjuder goda närtjänster. I köpcentret Redi finns mångsidiga kommersiella tjänster och det finns även mindre affärslokaler på bottenvåningarna i bostads- och kontorshuset. Det byggs basservice i området när invånarantalet ökar. Invånarna kan njuta av kultur- och restaurangtjänster som ligger i närheten, bland annat i Södervik och Slakthusområdet.

Daghem och skolor i Fiskehamnen

Invånarna i det växande bostadsområdet Fiskehamnen behöver bland annat daghem, skolor och hälsovårdstjänster.

Tjänster på kartan

På den bifogade kartan anges främst offentliga tjänster i Fiskehamnen, men också vissa privata tjänster.

Daghemmet Ariel (Arielsgatan 6) är ett tillfälligt daghem som samarbetar med daghemmet Kalasatama och Kalasataman peruskoulu.

Daghemmet Kalasatama ligger på Polarisgatan i samband med Kalasataman peruskoulu. Daghemmet har också klubbverksamhet.

Årskurserna 1–2 i Kalasataman peruskoulu började i augusti 2016. De årskurser som började under hösten 2016 fortsätter på en enhetlig studieväg i Fiskehamnen. Byggarbetena på skolans andra fas började år 2019, och när skolan i slutet av 2020 blir färdig ska den ha årskurserna 1–9.

I Sumparn och norra Nätholmen planeras daghem för närvarande och meningen är att de ska tas i bruk år 2023. På daghemmet i norra delen av Nätholmen planeras också svensk service.

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande

Helsingfors stads Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande finns bredvid Redi på Verkstadsgatan. Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande

Butiker och restauranger i Redi i Fiskehamnen

Redi, som blir hjärtat i stadsdelen Fiskehamnen, färdigställdes hösten 2018. Redi omfattar förutom ett köpcentrum också en underjordisk parkeringsanläggning för 2 000 bilar och åtta torn huvudsakligen för boende.

Det första bostadstornet färdigställs år 2019. De övriga tornen färdigställs i etapper före utgången av år 2024. Tornen har 20–37 våningar och det högsta av dem är 132 meter högt. I Redi byggs totalt cirka 1 750 bostäder för 2 500 invånare. Dessutom har Österleden täckts med ett grönt däck och på det finns också bostadshusens gårdsområden och en allmän park.

På Sörnäsudden finns också en K-market och en Alepa.

Stadskultur i Södervik

Södervik blir en helhet som erbjuder stadskultur. På kraftverksområdet som fyller 100 år finns i fortsättningen arbets- och ateljélokaler samt lokaler för framträdanden för konstnärer, konstnärsgrupper och andra kulturaktörer. Redan nu finns det många aktörer i Södervik och särskilt på sommaren många evenemang. I området finns också en restaurang.

Södervik förvaltas av Fastighets Ab Kabelhuset.

Avslappnade matevenemang i Slakthuset

Bara ett stenkast från Södervik ligger Slakthuset. Slakthusets ogästvänliga namn hänvisar till områdets historia. Byggnaderna i rödtegel planerades på 1930-talet för Helsingfors stads slakteris behov, men nu finns där restauranger, butiker och evenemang.

Teurastamo.com

Fiskehamnens servicebolag

Fiskehamnens servicebolag bygger, förvaltar och underhåller de gemensamma gårdarna i Fiskehamnen. Det ser till att invånarna kan använda bostadsaktiebolagens gemensamma klubblokaler i deras eget område. Till uppgifterna hör också att genomföra och upprätthålla Fiskehamnens bostadsområdesportal Fisuverkko samt att förvalta parkeringsplatserna för bostäderna vid Byholmsgränden.

Uppdaterad 5.11.2019