Fiskehamnen erbjuder i framtiden goda närtjänster Redi som håller på att byggas erbjuder mångsidiga kommersiella tjänster och det kommer mindre affärslokaler på bottenvåningarna i bostads- och kontorshus. Det byggs basservice i området när invånarantalet ökar. Dessutom hittar invånarna kultur- och restaurangtjänster i närheten, bland annat i Södervik och Slakthusområdet.

Finns det skola och daghem i Fiskehamnen?

Invånarna i det växande bostadsområdet Fiskehamnen behöver bland annat daghem, skolor och hälsovårdstjänster.

I Fiskehamnen finns redan daghemmet Pikkutylli som erbjuder skiftvård för hela stadens område samt daghemmet Kalasatama. Grundskolan Kalasataman peruskoulu inledde sin verksamhet 2016.

På den vidstående kartan finns främst offentliga tjänster men också en del privata tjänster i Fiskehamnen.

 

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande

Helsingfors stads Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande finns bredvid Redi på Verkstadsgatan. Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande

Butiker och restauranger i Redi i Fiskehamnen

Redi, som blir hjärtat i stadsdelen Fiskehamnen, färdigställs kring metrostationen i etapper före utgången av år 2023. Redi består av åtta vita tornhus och innerstadens stora köpcentrum.

Redi omfattar ett köpcentrum, en underjordisk parkeringsanläggning för 2 000 bilar och 8 torn, huvudsakligen för boende. I Redi finns totalt cirka 200 000 kvadratmeter våningsyta och det byggs av SRV.

Köpcentret i Redi färdigställs under hösten 2018. Det första bostadstornet färdigställs år 2019. De övriga tornen färdigställs i etapper före utgången av år 2023. Tornen har 20–37 våningar och det högsta av dem är 132 meter högt. I Redi byggs totalt cirka 1 750 bostäder för 2 500 invånare. Dessutom täcks Österleden med ett grönt däck och på det finns också bostadshusens gårdsområden och en allmän park.
 

Stadskultur i Södervik

Södervik blir en helhet som erbjuder stadskultur. På kraftverksområdet som fyller 100 år finns i fortsättningen arbets- och ateljélokaler samt lokaler för framträdanden för konstnärer, konstnärsgrupper och andra kulturaktörer. Redan nu finns det många aktörer i Södervik och särskilt på sommaren många evenemang. I området finns också en restaurang.

Södervik förvaltas av Fastighets Ab Kabelhuset.

Avslappnade matevenemang i Slakthuset

Bara ett stenkast från Södervik ligger Slakthuset. Slakthusets ogästvänliga namn hänvisar till områdets historia. Byggnaderna i rödtegel planerades på 1930-talet för Helsingfors stads slakteris behov, men nu finns där restauranger, butiker och evenemang.

Teurastamo.com

Fiskehamnens servicebolag

Fiskehamnens servicebolag bygger, förvaltar och underhåller de gemensamma gårdarna i Fiskehamnen. Det ser till att invånarna kan använda bostadsaktiebolagens gemensamma klubblokaler i deras eget område. Till uppgifterna hör också att genomföra och upprätthålla Fiskehamnens bostadsområdesportal Fisuverkko samt att förvalta parkeringsplatserna för bostäderna vid Byholmsgränden.

Uppdaterad 15.8.2018