Fiskehamnen erbjuder bra närservice. I Redi finns mångsidiga kommersiella tjänster och mindre kvartersbutikslokaler kommer att finnas på bottenvåningarna i bostads- och kontorsbyggnaderna. Grundläggande tjänster i området kommer att byggas i takt med att antalet invånare ökar. Dessutom har invånarna tillgång till kultur- och restaurangtjänster i närheten, bland annat i Södervik och Slakthuset.

Fiskehamnens daghem och skola

Invånarna i det växande bostadsområdet i Fiskehamnen behöver bland annat daghem, skolor och hälsotjänster.

Daghemmet Ariel (Arielgatan 6) är ett tillfälligt daghem, som samarbetar med Fiskehamnens daghem och skola.

Fiskehamnens daghem ligger på Polarisgatan, i anslutning till Fiskehamnens grundskola. I daghemmet bedrivs även klubbverksamhet.

Årskurs 1 och 2 i Fiskehamnens grundskola började i augusti 2016. Klasserna som började hösten 2016 fortsätter sin enhetliga skolstig i Fiskehamnen. Bygget av den andra etappen av skolan inleddes 2019 och när den färdigställs i slutet av 2020 kommer skolan att omfatta årskurs 1 till 9.

Daghemmen i Sumparn och norra Nätholmen planeras som bäst och målet är att inleda verksamheten under 2023.

Tjänster på kartan

Den vidstående kartan innehåller i huvudsak offentliga tjänster i Fiskehamnen, men även vissa privata tjänster.

 

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande finns intill Redi på adressen Verkstadsgatan 14 A. Centrets verksamhet inleddes i februari 2018.

Till Fiskehamnen flyttar Hertonäs, Berghäll och Vallgård hälsostationers och tandvårdsklinikers tjänster. Central för hälsa och välbefinnande erbjuder dessutom bland annat rehabilitering, psykiatri- och missbrukstjänster, socialtjänster för unga och vuxna samt tjänster för rörelsehindrade och invandrare.

I Fiskehamnen finns även servicehandledning, socialrådgivning och boenderådgivning för äldre.

Kommersiella tjänster

I Redi finns omfattande kommersiella tjänster. Redi består förutom av köpcentrumet även av en underjordiskt parkeringsgarage med 2 000 platser och åtta skyskrapor, varav den första färdigställdes hösten 2019. Dessutom har Österleden täckts med ett grönt tak, som är öppet dagtid klockan 08.00-20.00 och på vilket det även finns bostadsbyggnadernas gårdsområden och en offentlig park.

En del kommersiella tjänster, såsom dagligvarubutiker och restauranger, finns även i kvartersbutikslokalerna i bostadsbyggnaderna. Dessutom finns Partitorgets dagligvarubutiker och restauranger i närheten.

Idrotts- och rekreationstjänster

När området blir klart kommer Fiskehamnens stränder att följas av en sex kilometer lång strandrutt. Längsmed Farfarsbron som leder från Sörnäsudden till Blåbärslandet kommer fotgängare och cyklister till Blåbärslandets friluftsområden, där det förutom motionsspår även finns bland annat en badstrand, spelplaner och en hundpark. Fiskehamnsparken har en liten spelplan som, om vädret tillåter det, är frusen vintertid samt en lekplats. I Fiskehamnsskolans idrottshall bedriver föreningar motionspass kvällstid. Även i Redi finns det olika motionstjänster. Till Nätholmens norra del och Nihti har man planlagt båthamnsverksamhet, men någon tidtabell för genomförandet känner man ännu inte till.

Stadskultur från Södervik

Södervik kommer att bli en helhet som erbjuder stadskultur. Området kring Söderviks tidigare elkraftverk och gasanläggning omfattar nio byggnader, två gasklockor och ett gårdsområde. På området finns arbets-, ateljé- och utställningslokaler för konstnärer, konstnärsgrupper och andra kulturaktörer, och särskilt sommartid är det många evenemang. I området finns även restauranger.

Södervik förvaltas av Kiinteistö Oy Kaapelitalo.

Mat och avslappnade evenemang på Slakthuset

Slakthusets dystra namn hänvisar till områdets historia – de röda tegelbyggnaderna planerades på 30-talet för stadens slakterianläggnings behov, men numera finns där restauranger, butiker och evenemang.

I skuggan av paradisäppelträden ordnas avslappnade matrelaterade evenemang, picknickar, torghändelser i stil med Farmers Market, loppmarknader, plantbytardagar, byfester, utomhuskonserter, jippon, utställningar, grillningar, chilldagar och allt roligt som modern stadskultur kan vara som bäst.

Fiskehamnens servicebolag

Fiskehamnens servicebolag bygger, förvaltar och servar de gemensamma gårdarna i Fiskehamnen. De ser även till att ordna gemensamma klubblokaler till invånarna. I uppgifterna ingår dessutom genomförande och upprätthållande av Fiskehamnens portal för bostadsområdet Fisuverkko samt förvaltning av bostädernas parkeringsplatser utmed Byholmsgränden.

Uppdaterad 2.6.2020