Planeringen av Fiskehamnen grundar sig på goda trafikförbindelser med kollektivtrafiken, cykel och också bil.

Med metro, bussar och en spårväg till Fiskehamnen

Det är lätt att komma till Fiskehamnen som byggs kring Österleden, Sörnäs strandväg, Hermanstads strandväg och en metrostation. Metron är en populär kollektivtrafikförbindelse och matartrafiken kompletterar denna.

Fiskehamnens metrostation togs i bruk år 2007. När Fiskehamnen är helt utbyggt i slutet av 2030-talet beräknas 25 000 passagerare om dygnet passera via Fiskehamnens metrostation.

I början av 2020 börjar linjerna 50 och 59 trafikera till Sumparn. Linjerna 55 och 56 har hållplatser vid Verkstadsgatan och dessutom stannar de bussar som trafikerar längs Österleden vid Redi. Flera av Vandas busslinjer har också planerats så att de slutar i Fiskehamnen.

Fiskehamnen får också en spårväg. En översiktsplan för Fiskehamnens spårvägar godkändes av stadsfullmäktige i juni 2018 och byggandet enligt planen planeras. Den nya spårvägslinjen innebär en snabb och direkt förbindelse med kollektivtrafik från Fiskehamnen via Vallgårdsdalen till Böle i mitten av 2020-talet. Snabbspårvägen från Degerö till Hagnäs och centrum över Kronbroarna och via Knekten i södra delen av Fiskehamnen beräknas börja trafikera år 2026.

Cykel- och gångvägar i Fiskehamnen

Det kommer att finnas bra gång- och cykelvägar i den färdiga Fiskehamnen. Längs stranden kommer det då att löpa en sex kilometer lång promenad, varav en del redan är färdig. Längs Farfarsbron kommer man till Blåbärslandet. I Fiskehamnen finns också stationer för stadscyklar.

Bilism och parkering i Fiskehamnen

Sörnästunneln har planerats för att minska genomfartstrafiken i Fiskehamnen. Inget slutligt beslut har emellertid fattats om byggandet av den. Den en och en halv kilometer långa tunneln skulle förena Sörnäs strandväg och Hermanstads strandväg.

Det finns parkeringsplatser både längs gatorna och i parkeringsanläggningar. I Redi finns det 2 000 parkeringsplatser varav 300 är reserverade för anslutningsparkering.

Uppdaterad 5.11.2019