Det är enkelt att nå Fiskehamnen med såväl kollektivtrafiken som cykel och bil.

Smidiga kollektivtrafiksförbindelser

Från Fiskehamnens metrostation kommer man till Järnvägstorget på sex minuter. Busslinjerna 50 och 59 trafikerar till ändhållplatsen i Sumparn. Linjerna 55 och 56 har hållplatser på Verkstadsgatan och dessutom stannar bussarna som trafikerar Österleden vid Redi. Utöver detta är ändhållplatsen för linje 738 (Fiskehamnen-Kervo) på Koksgatan. Vidare finns planer på att flera av Vandas busslinjer ska ha sin ändhållplats i Fiskehamnen när ändringarna av Hermanstads Strandväg har byggts klart i mitten av 2020-talet.

Fiskehamnens metrostation och Redi utgör en slags centralstation för kollektivtrafiken, där man smidigt kan byta från en trafikform till en annan. När Fiskehamnen blir klar i sin helhet på 2030-talet, kommer uppskattningsvis 25 000 resenärer per dag att trafikera Fiskehamnens metrostation. 

Rutt- och hållplatskartor och tidtabeller för trafiken finns i reseplaneraren

När Fiskehamnen blir klar kommer det även att finnas spårvagnstrafik i området. Spårvagnsförbindelsen som tas i bruk i mitten av 2020-talet kommer att skapa en förbindelse mellan Fiskehamnens norra del, från Nihti, via Vallgård till Böle. Trafikeringen av Kronbroarna-snabbspårvägen, som går via Nihti, från Degerö till Hagnäs och centrum kommer uppskattningsvis att inledas 2026.

Köranslutningar och parkering

Fiskehamnens gatunätverk är på många håll inte klar ännu och det kan tidvis förekomma ändringar i anslutningarna. Köranslutningarna till centrum förbättras när Vilhelmsbergsgatan öppnas för trafik uppskattningsvis 2022. Projektplaneringen av Sörnästunneln, som ansluter Sörnäs strandväg och Hermanstads Strandväg, pågår och målet är att under hösten 2020 föra den till beslutsfattande. Om man beslutar att genomföra tunneln, skulle byggandet bli aktuellt tidigast i slutet av 2020-talet.

Bostädernas parkeringsplatser ligger i respektive kvarter. Utmed gatorna kommer det att finnas parkeringsplatser för kunder och gäster samt bilpooltjänsten. Användningen av parkeringsplatserna utmed gatorna kommer att regleras med tidsbegränsningar. Parkering är tillåten på vardagar klocka n 08.00−20.00 i högst två timmar. Övriga tider får man parkera obegränsat på platserna, vilket innebär att det är möjligt att parkera under längre tid över natten och på veckoslut. I Redi finns ett parkeringsgarage med cirka 2 000 platser och 300 infartsparkeringsplatser.

Cykel- och vandringsleder i Fiskehamnen

När Fiskehamnen är klar kommer det att finnas goda vandrings- och cykelleder. Stranden följs då av en sex kilometer lång promenad, av vilken en del redan är klar. Via Farfarsbron kommer man redan nu till Blåbärslandet för friluftsliv. I anslutning till Fiskehamnens metrostation finns en infartsparkeringsstation för cyklar. I området finns även flera stadscykelstationer. Utöver detta skapar Kronbroarna-anslutningen, när den färdigställs på 2020-talet, en ny maritim och snabb rutt även för cyklister och fotgängare till bland annat centrum och Högholmen.

Uppdaterad 2.6.2020