Planeringen av Fiskehamnen grundar sig på goda trafikförbindelser med kollektivtrafiken, cykel och också bil.

Metron, bussarna och spårvägen leder till Fiskehamnen

Fiskehamnens metrostation togs i bruk år 2007. När Fiskehamnen är helt utbyggt i slutet av 2030-talet beräknas 25 000 passagerare om dygnet passera via Fiskehamnens metrostation. 

Från hösten 2018 kör busslinjerna 50 och 59 till en ny ändhållplats på Junogatan på Sörnäsudden. Linjerna 55 och 56 har hållplatser på Verkstadsgatan och dessutom stannar de bussar som kör på Österleden vid köpcentret Redi. Enligt planerna ska ett flertal av Vandas busslinjer flytta sin ändhållplats till Fiskehamnen inom de närmaste åren. HRT:s meddelande i saken (på finska)

Fiskehamnen får också en spårväg. En översiktsplan för Fiskehamnens spårvägar godkändes av stadsfullmäktige i juni 2018. Den nya spårvägslinjen innebär en snabb och direkt förbindelse med kollektivtrafik från Fiskehamnen via Vallgårdsdalen till Böle i mitten av 2020-talet. Snabbspårvägen från Degerö till Hagnäs och centrum över Kronbroarna och via Knekten i södra delen av Fiskehamnen beräknas börja trafikera år 2026.
 

Cykel- och gångvägar i Fiskehamnen

Det kommer att finnas bra gång- och cykelvägar i den färdiga Fiskehamnen. Längs stranden kommer det då att löpa en sex kilometer lång promenad, varav en del redan är färdig. Längs Farfarsbron kommer man till Blåbärslandet. I Fiskehamnen finns också stationer för stadscyklar.

Bilism och parkering i Fiskehamnen

Sörnästunneln har planerats för att minska genomfartstrafiken i Fiskehamnen. Inget slutligt beslut har emellertid fattats om byggandet av den. Den en och en halv kilometer långa tunneln skulle förena Sörnäs strandväg och Hermanstads strandväg.

Det finns parkeringsplatser både längs gatorna och i parkeringsanläggningar. I Redi kommer det att finnas 2 000 parkeringsplatser varav 300 reserveras för anslutningsparkering.

Uppdaterad 15.8.2018