Företagen och staden för med sig egna utvecklingsprojekt till Smarta Fiskehamnen. Fiskehamnens program för snabba tester delar ut små understödsbelopp till företag och gemenskaper för produktutveckling och smidiga tester. På det här sättet kan man snabbt testa bra idéer i en äkta miljö.

Fiskehamnen är det av Helsingfors nya områden i vilket man inom ramarna för projektet Smarta Fiskehamnen testar nya funktioner för en smart stad. Staden och företagen bidrar med sina egna tester i Fiskehamnen för utveckling tillsammans med invånarna. I Fiskehamnen testas även olika tjänster för en smart vardag, såsom gemensamma lokaler och fjärrstyrningstjänster för elektriska apparater i hemmet och många andra tjänster.

Smarta Fiskehamnen

Hösten 2013 inledde Helsingfors projektet Smarta Fiskehamnen i vilket målet är att göra Fiskehamnen till ett modellområde för smart stadsbyggande, stadsdelen Helsingfors Smart City. Området utvecklas flexibelt och via tester, tillsammans med invånarna, företagen, staden och andra aktörer.
Målet är att skapa en så resurssmart stadsdel att den sparar sina invånare en timme egen tid per dag. Samtidigt skapas nya stadstjänster och innovationer samt möjliggörs ny affärsverksamhet. ICT-teknik samt öppna data stöder uppkomsten av tjänsterna.

Testområde med låg tröskel

I Fiskehamnen är utgångspunkten för en smart stad smidighet i vardagen. I projekten betonas servicedesign, användarorientering samt gemensam planering som engagerar stadsborna. I Fiskehamnen verkar Living Lab, som består av själva området, samarbetsnätverken som verkar där samt samutvecklingsutrymmet.

Energi smart och ekonomiskt

I Fiskehamnen testas framtidens smarta energilösningar. Genom att kombinera energi-, informations- och kommunikationsteknik uppstår ett energisystem med tillhörande tjänster i enlighet med hållbar utveckling och låga utsläpp. Det smarta elnätverket som är på kommande i området kan som modell tillämpas också på andra ställen.

I det planerade smarta elnätverket i Fiskehamnen omfattar bland annat:

  • en lokal förnybar elproduktion, såsom vindkraft och solenergi,
  • en infrastruktur som stöder användningen av elbilar,
  • lagring av el,
  • energieffektiv fastighetsautomation i bostäder och affärsbyggnader.

Smarta system underlättar energibesparingen och utnyttjandet av lokal vindkraft och solel.

Med hjälp av de nya tjänsterna kan elen användas på ett miljövänligt sätt. Man kan till exempel undvika att använda börsel vid pristoppar. Det smarta elnätverket skapar en ny, framstegsvänlig marknadsplats även för småkunder.
 

Elnätverkets byggare och samarbetsparter

De nya energitjänsterna byggs så att de är användarvänliga. Fiskehamnens elnätverk byggs av Helen Sähköverkko Oy, som är en del av Helsingfors energi-koncernen. I utvecklingsprojektet medverkar Helen, ABB och Fingrid. 

Uppdaterad 2.6.2020