Av Fiskehamnen görs ett modellområde för smart stadsbyggande, stadsdelen Helsinki Smart City. Området utvecklas flexibelt och genom olika pilotprojekt tillsammans med invånarna, företag, staden och andra aktörer. Målet är att skapa nya stadstjänster och innovationer samt möjliggöra ny affärsverksamhet. ICT-teknologi samt öppna data stöder uppkomsten av tjänster.

 

Smarta Fiskehamnen

Företag och staden kommer med egna utvecklingsprojekt till Smarta Fiskehamnen. Fiskehamnens program nopeat kokeilut (snabba pilotprogram) delar ut små stödsummor till företag och samfund för produktutveckling och smidiga försök. På så sätt kan man snabbt testa bra idéer i en unik miljö.

I Fiskehamnen verkar projektet Smarta Fiskehamnen. www.fiksukalasatama.fi

Energi smart och genom att spara

I Fiskehamnen testas i framtiden smarta energilösningar. Genom att kombinera den nyaste energi-, informations-, och kommunikationsteknologin uppstår ett energisystem jämte tjänster i enlighet med hållbar utveckling och med låga utsläpp. Det smarta elnätet som kommer att finnas i området och som modell tillämpas också annanstans.

I det smarta elnätet som planeras för Fiskehamnen ingår bland annat:

  • lokal förnybar elproduktion, såsom vind- och solkraft,
  • infrastruktur för elbilism,
  • lagring av el,
  • energieffektiv fastighetsautomation av hem och affärsbyggnader.
  • Smarta system underlättar energibesparingen och utnyttjande av lokal vindkraft och solel.

Med hjälp av de nya tjänsterna kan man använda el miljövänligt. Det går att undvika användningen av el till exempel under pristoppar för börsel. Det smarta elnätet skapar en ny, reformvänlig marknadsplats även för småkunder.

Helen Elnät Ab i koncernen Helsingfors Energi bygger Fiskehamnens elnät. Helen, ABB och Fingrid är med i utvecklingsprojektet. 

Uppdaterad 5.1.2018