På dessa sidor har man sammanställt aktuella projekt inom kompletteringsbyggandet på olika håll i Helsingfors samt andra förnyelser som rör förorterna.

I förorterna byggs nytt så småningom. Där behöver man inte vänta på att tjänsterna byggs, eftersom de redan finns. Buller- och trafikolägenheterna från byggandet är kortvariga och lokala.

I Helsingfors har knappt hälften av de nya bostäderna under de senaste åren byggts utanför helt nya områden. Inom kompletteringsbyggandet varierar antalet mellan enstaka byggnader och sammanhängande områden, oftast byggs emellertid helheter för färre än 1 000 invånare.

 

Uppdaterad 13.9.2017

Nyheter från Förorter

15.4.2019

Brändös nya tillfälliga undervisnings- och daghemsbyggnad förbättrar tillgången till tjänster i området

En tillfällig byggnad kommer att upprättas iJuliusparken på Brändö som kommer att användas av...

12.4.2019

Ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten byggs i Nordsjö

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen...

28.3.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

6.3.2019

Helen investerar i förnybar energi och stänger Hanaholmens kraftverk

Helens kraftverk på Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Värmeproduktionen ersätts med...

17.12.2018

Helsingforsarna kom med enorm mängd förslag till deltagande budgeteringen

Helsingfors stad fick 1 259 förslag till plattformen OmaStadi.hel.fi om hur hemknutarna och hela...

10.12.2018

Sparkcykelförsök i Nordsjö sommaren 2019 – påverka stationernas placering

Under sommarsäsongen 2019 kommer Helsingforsregionens trafik HRT och Samocat Sharing Oy att...

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

12.6.2018

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen fortsätter

Miljökonsekvensbedömningen för det planerade värmeverket i Tattarmossen inleddes i början av året...

Förorter:

Jakobackas kärna

Spår-Jokern