På dessa sidor har man sammanställt aktuella projekt inom kompletteringsbyggandet på olika håll i Helsingfors samt andra förnyelser som rör förorterna.

I förorterna byggs nytt så småningom. Där behöver man inte vänta på att tjänsterna byggs, eftersom de redan finns. Buller- och trafikolägenheterna från byggandet är kortvariga och lokala.

I Helsingfors har knappt hälften av de nya bostäderna under de senaste åren byggts utanför helt nya områden. Inom kompletteringsbyggandet varierar antalet mellan enstaka byggnader och sammanhängande områden, oftast byggs emellertid helheter för färre än 1 000 invånare.

 

Uppdaterad 13.9.2017

Nyheter från Förorter

8.10.2019

Den nya delen av Lokvägen och Industrigatans tunnel öppnar för trafik den 8 oktober

Byggarbetet i Mellersta Böle, som har pågått i flera år, når en viktig milstolpe när de nya...

12.9.2019

Helsingfors stad bjuder in alla intresserade att delta i förbättringen av gatuarbete

Helsingfors stad har öppnat en enkät för att få alla som är intresserade av att utveckla...

9.9.2019

Gatuarbete inleds i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan på Busholmen

Helsingfors stad genomför ändringar i trafikarrangemangen i korsningen av Stillahavsgatan och...

15.4.2019

Brändös nya tillfälliga undervisnings- och daghemsbyggnad förbättrar tillgången till tjänster i området

En tillfällig byggnad kommer att upprättas iJuliusparken på Brändö som kommer att användas av...

12.4.2019

Ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten byggs i Nordsjö

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen...

28.3.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

6.3.2019

Helen investerar i förnybar energi och stänger Hanaholmens kraftverk

Helens kraftverk på Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Värmeproduktionen ersätts med...

17.12.2018

Helsingforsarna kom med enorm mängd förslag till deltagande budgeteringen

Helsingfors stad fick 1 259 förslag till plattformen OmaStadi.hel.fi om hur hemknutarna och hela...

Förorter:

Jakobackas kärna

Spår-Jokern