På dessa sidor har man sammanställt aktuella projekt inom kompletteringsbyggandet på olika håll i Helsingfors samt andra förnyelser som rör förorterna.

I förorterna byggs nytt så småningom. Där behöver man inte vänta på att tjänsterna byggs, eftersom de redan finns. Buller- och trafikolägenheterna från byggandet är kortvariga och lokala.

I Helsingfors har knappt hälften av de nya bostäderna under de senaste åren byggts utanför helt nya områden. Inom kompletteringsbyggandet varierar antalet mellan enstaka byggnader och sammanhängande områden, oftast byggs emellertid helheter för färre än 1 000 invånare.

 

Uppdaterad 13.9.2017

Nyheter från Förorter

24.6.2020

Arrangemangen för trafiken i Hertonäs blir bättre

Flera gator i Hertonäs centrum och företagsområde byggs om under de kommande åren. Gatuarbetena...

27.2.2020

Hertonäs bibliotek och ungdomsgården Hertsi snart under samma tak i närservicecentret Hertsi

Biblioteks – och ungdomstjänsterna i sydöstra Helsingfors förnyas då Hertonäs bibliotek och...

24.2.2020

De aktuella planerna för centrala Helsingfors diskuteras i Grundskolan Käpylän peruskoulu den 27 februari

Planeraren för Kottby och Gumtäkt berättar under kvällen bland annat om Barnmorskeinstitutets...

2.1.2020

Europeiska kemikaliemyndigheten flyttar till Docksstranden

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA flyttar i början av 2020 från Annegatan till nya lokaler som...

12.12.2019

Planeringen av Botbyvikens område fortskrider – kartenkätens resultat färdiga

För området Botbyviken utarbetas under de närmaste åren planeringsprinciper och en...

8.10.2019

Den nya delen av Lokvägen och Industrigatans tunnel öppnar för trafik den 8 oktober

Byggarbetet i Mellersta Böle, som har pågått i flera år, når en viktig milstolpe när de nya...

12.9.2019

Helsingfors stad bjuder in alla intresserade att delta i förbättringen av gatuarbete

Helsingfors stad har öppnat en enkät för att få alla som är intresserade av att utveckla...

9.9.2019

Gatuarbete inleds i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan på Busholmen

Helsingfors stad genomför ändringar i trafikarrangemangen i korsningen av Stillahavsgatan och...

Förorter:

Jakobackas kärna

raidejokeri.info:

Spår-Jokern