På dessa sidor har man sammanställt aktuella projekt inom kompletteringsbyggandet på olika håll i Helsingfors samt andra förnyelser som rör förorterna.

I förorterna byggs nytt så småningom. Där behöver man inte vänta på att tjänsterna byggs, eftersom de redan finns. Buller- och trafikolägenheterna från byggandet är kortvariga och lokala.

I Helsingfors har knappt hälften av de nya bostäderna under de senaste åren byggts utanför helt nya områden. Inom kompletteringsbyggandet varierar antalet mellan enstaka byggnader och sammanhängande områden, oftast byggs emellertid helheter för färre än 1 000 invånare.

 

Uppdaterad 13.9.2017

Nyheter från Förorter

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

12.6.2018

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen fortsätter

Miljökonsekvensbedömningen för det planerade värmeverket i Tattarmossen inleddes i början av året...

3.5.2018

Sveaborgs vågboj sjösatt

Helsingfors stads vågboj "Buli" har blivit ankrad på sin sedvanliga plats utanför Sveaborg 3.5....

27.2.2018

Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle...

15.12.2017

Busslinjerna i Drumsö, Lövö och Granö förnyas 3.1.2018

Den nya metrosträckan innebär också ändringar i busstrafiken. Framförallt resorna till...

29.9.2017

Staden välkomnar invånarna i Mellungsby till att komma med idéer om hur lokaler och miljön kunde utvecklas

Under hösten och nästa vår tar vi fram idéer om framtiden kring de utrymmen som används av gator,...

31.8.2017

Daghem med 335 platser i Storkärr

Helsingfors stadsfullmäktige godkände projektplan för ett daghem i Storkärr. Nybyggnaden i tre...

Förorter:

Jakobackas kärna

Spår-Jokern