Sockenbacka

Sockenbacka är ett livligt område med bostäder och företag. Sockenbackavägen snyggas till under de närmaste åren, då den görs om till en trivsam stadsbulevard med rader av träd och spårvagnslinjer. Spårjokern för med sig många nya bostäder och affärslokaler till Sockenbacka.

Spårjokern förbättrar den tvärgående trafiken

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum och Kägeludden och ersätta busslinje 550. Tack vare snabbspårvägen blir det lättare att röra sig mellan de olika stadsdelarna. Sockenbacka får två hållplatser för Spårjokern: Gjuteriet och Sockenbacka station. Kring hållplatserna planeras nya gång- och cykelvägar. Läs mer om Spårjokern. (till ny sida)

Gjuteriets station utvecklas tillsammans med Vichtisvägen bulevard. Stationen planeras bli en urban och tätbebyggd knutpunkt för kollektivtrafiken. Sockenbacka station är ett skyddat objekt på grund av de gamla träbyggnaderna och stationsparken. För stationen planeras en planändring nästa år.
 

Nya bostäder och tjänster ger området liv

Planändringar under de närmaste åren ger Sockenbacka fler bostäder och tjänster. Målet är att området ska få upp till 1 700 nya bostäder fram till år 2030. De nya bostäderna är huvudsakligen höghusbostäder i olika former av torn- och lamellhus.

  • Fjäderstigen planeras nya bostäder för omkring 300 nya invånare.
  • Väster om Sockenbacka stationspark planeras omkring 30 000 kvadratmeter våningsyta för nya bostäder.
  • Husbyggarvägen 10 överväger man att bygga en ny bostadstomt.
  • I den östra delen av Batteribackens parkområde planeras 35 000 kvadratmeter våningsyta för nya bostäder.
  • I området kring Väverivägen planeras 50 000 kvadratmeter våningsyta för nya bostäder och man utreder möjligheterna att bygga ett nytt daghem längs vägen.
  • Strömbergsvägen rivs de gamla industribyggnaderna och man planerar att i stället bygga nya våningshus där.

Nya möjligheter för lokaler för företag

Sockenbacka har den största koncentrationen av arbetsplatser i Helsingforsområdet efter centrum. Planändringen för med sig nya byggnader på företagsområdet; Längs Sockenbackavägen planeras exempelvis 10 000 kvadratmeter våningsyta för nya affärs- och verksamhetslokaler. Befintliga lokaler kommer också att renoveras och tas i bruk på nytt. Målet är att Sockenbacka ska få upp till 2 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Läs mer om de möjligheter som Helsingfors stad erbjuder för näringsverksamhet på sidan för företag.

Uppdaterad 3.7.2018