Syftet med Helsingfors köpcenter är framför allt att producera tjänster. Närbelägna köpcenter kommer inte att förlora sin betydelse i fortsättningen. Till exempel är det viktigt för den allt äldre befolkningen att kunna gå till butiken och uträtta sina ärenden till fots eller med cykel.

Köpcentrumen i förorterna renoveras

De äldsta köpcentrumen är byggda på 1950–60-talet och även nyare börjar vara i behov av grundlig renovering. Lokalerna svarar nödvändigtvis inte heller på moderna butikers behov. Köpcentren är främst aktiebolag som ägs av både nuvarande och tidigare lokala aktörer samt investerare. Också staden äger lokaler i köpcentren.

Köpcentrens livskraft förbättras när offentliga tjänster placeras i dem eller det byggs nya bostäder i närheten av dem. I Helsingfors finns exempel där ett gammalt köpcentrum har rivits, byggts ut eller en ny helhet med tjänster, lokaler och bostäder har byggts bredvid det.

Uppdaterad 15.8.2017