Stadsdelsvision för Hertonäs

Det utarbetas en gemensam stadsdelsvision för stadsdelen Hertonäs med Hertonäs, Hertonäs strand och Kasberget. Under våren funderar man på hur framtidens Hertonäs kommer att se ut och hur den önskade framtiden kan nås. 

Visionen bereds av invånarna tillsammans med Helsingfors stad och aktörerna i området, såsom föreningen Herttoniemi-seura ry, kooperativet Hertsikan Pumppu, föreningen Eloa Herttoniemenrantaan ry och föreningen Roihuvuori-Seura ry. 

Visionen för Hertonäs sträcker sig till cirka 2030. Stadsdelsvisionen är ett försöksprojekt som bygger på att Helsingfors stad har förbundit sig till utvecklingen av delaktighet och på stadens behov av att hitta nya verksamhetsmodeller efter att ämbetsverken för stadsmiljön slagits samman till en sektor. Visionsprocessen möjliggör deltagandet i den långsiktiga planeringen av den egna vardagsmiljön samt skapar nya samarbetssätt inom stadsutvecklingen.

 Som en del av visionsarbetet förbereder staden även tre aktuella planer:

 

  • Behovet av framtida skolor, daghem, ungdomsgårdar och andra offentliga lokaler och var dessa ska byggas
  • Planering och underhåll av gator, parker och grönområden (områdesplanen för Hertonäs)
  • Principerna för planeringen av en plan för kompletteringsbyggande i västra Hertonäs

 

 

 

Uppdaterad 22.8.2018
Delta i öppna visionskvällar

Visionen offentliggörs i samband med byafesten i augusti.

Länk till visionskvällarnas material (materialet finns endast på finska)
Länk till den finskspråkiga webbplatsen (med bland annat material som samlades in 2013 genom webbenkäten Helsinki 2050)

För mer information om projektet kontakta växelverkansplanerare Tiina Antila-Lehtonen, fornamn.efternamn@hel.fi, telefon 09 310 37436​