Hagnäs som omges av havsvikar är ett charmigt område för handel, boende, kultur och arbete. Hagnäs, vars hjärta utgörs av torgområdet, håller på att utvecklas.

Hagnästorgets monumentala dimensioner och dess omgivande byggnadsbestånd skapar en av Helsingfors mest kända allmänna platser. Runda huset och Hagnäshallen är centrala landmärken omkring torget.

Helsingforsarna upplever fortfarande torget och hallen som sina egna platser dit man kommer för att göra uppköp och dricka kaffe, även från andra håll. Olika slags mat är ett av områdets centrala karaktärsdrag. Utöver handeln på torget och i hallen finns det flera restauranger, kaféer samt etniska butiker i gatunivå. Arbetsplatser och bostäder bidrar tillsammans till en levande gatubild, där specialaffärer, caféer och restauranger framgångsrikt verkar i gatunivå.

Närheten till havet har alltid varit och är fortfarande en viktig del av Hagnäs identitet. Från torget öppnas vyer mot Broholmssundet och det ska även finnas restaurangbåtar vid Hagnäskajen.

Vi utvecklar Hagnäs tillsammans

Det är många som deltar i utvecklingen av Hagnäsområdet – fastighetsägare, byggherrar och näringsidkare. De närmaste åren deltar bl.a. Helsingfors stad, Antilooppi, YLVA (Helsingfors universitets studentkår) HST, Senatsfastigheter, lokala småföretagare och invånare samt otaliga andra företag och offentliga organisationer.

 Hagnäs position ändras radikalt när Fiskehamnen och Böle har byggts färdigt. Stadens centrum förskjuts norrut, och även affärscentrum breder ut sig mot norr. De nya broarna och den kompaktare stadsstrukturen ändrar Hagnäs. Snabbspårvägen Kronbroarna från Knektens håll samt Centrumslingan gör Hagnäs till en viktig del av Helsingfors centrumområde.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Hagnäs

23.6.2021

Nya webbplatsen Heatmap visar områden med mest rusningstrafik i Helsingfors i realtid

Helsingfors stad och programvaruföretaget Hypercell öppnar idag webbplatsen Heatmap på adressen...