Parker och stränder

Ett av de centrala målen i detaljplanen för Hagnäs strand är att erbjuda allmänna stränder på båda sidor om Broholmssundet. Rekreationsområdena utvidgas och ansluts till stranden och vattnet. De nya stränderna utgör en mötesplats för Hagnäs och hela Helsingfors nya utvidgade centrumområde.

Planlösningen baserar sig på det vinnande bidraget i en idétävling för områdets planering. Ett av de viktigaste elementen i det vinnande bidraget är landskapsplaneringen av Broholmssundets form. Vattenområdet breddas framför Havshagen och smalnar av mot Långa bron. Sundet öppnar sig mot havet och bildar samtidigt en passage till Djurgårdsviken och Tölöviken.
 

Promenader och terrasser

Signe Branders terrass är en ny allmän strand som ska byggas framför Hagnäs och Havshagen, delvis på utfyllnadsmark. I öster kopplas parken samman med den nya Havshagsparken och i väster med omgivningen vid Hagnäs torg.

Strandpromenaden är en fin och viktig del av det nya allmänna strandområdet i Hagnäs.  I Havshagen byggs en park på utfylld mark.
 

Brobergskajen som en del av strandpromenaden

På Kronohagens norra strand ordnas gator och parkområden på nytt. Gatan Broholmskajen flyttas närmare Kronohagens kvarter vilket gör att Bokparken blir större, ljusare och mer havsnära.

 

Uppdaterad 27.2.2020