Helsingfors är en pionjär inom hållbar utveckling. Helsingfors stad granskar hållbarhet ur tre perspektiv; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Balans möjliggör främjande av hållbar utveckling och ett övergripande gott liv.

Hållbar stadsutveckling i Helsingfors inbegriper en energieffektiv, tät stad som byggs klimatförnuftigt längs spårförbindelser och genom tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta inbegriper även en socialt hållbar stad där differentiering av stadsdelarna stoppas genom aktiv stadsförnyelse. På dessa sidor hittar du information om olika metoder med vilka vi bygger upp Helsingfors till den jämlikaste och mest klimatförnuftiga staden i världen.

Koldioxidneutralt Helsingfors

Målet är att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt före år 2035. Målet ska uppnås genom 147 klimatåtgärder, många kring byggande och stadsutvecklingen. Du kan följa hur målen uppnås i tjänsten Helsingfors klimatvakt (på finska).

Cirkulär ekonomi

Våren 2020 publicerade Helsingfors en vägkarta för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär sparsam användning av naturtillgångar, att avfall värdesätts som råvaror och att man övergår från konsumtion och ägande till tjänster och digitalisering. På området cirkulär ekonomi strävar man också efter att öka återvinningen av material, bland annat genom att återanvända jordmassor.

Innovativa höghus

I programmet Kehittyvä kerrostalo (höghuset i utveckling) testar Helsingfors tillsammans med byggföretag nya innovationer i fråga om boende i höghus. Hållbarhet, energieffektivitet och klimatvänligt byggande har haft en allt större roll i projekten inom programmet Kehittyvä kerrostalo. Boende i höghus har en nyckelroll i hållbar stadsutveckling, eftersom 86 procent av bostäderna i Helsingfors finns i höghus.

 

Helsingfors stadsstrategi medför att betydelsen och värdet av kompletterande byggande i gamla områden vid sidan av helt nya bostadsområden har ökat under de senaste åren. Den positiva förändringen ökar välbefinnandet och ger staden hållbar tillväxt.

Läs mera om Stadsförnyelse

Kraven på byggnaders energieffektivitet blir allt hårdare. Det innebär att när energianvändningen vid boende minskar, får byggnadsmaterialen en viktigare roll. Därför främjar Helsingfors på många sätt byggande i trä.

Läs mera om Träbyggande

Nyheter om ämnet

Nyheter publiceras inte längre på sidan Nytt i Helsingfors. Läs i stället alla nyheter på: https://www.hel.fi/sv/nyheter.
30.9.2022

Helsingfors utvecklar tjänster för friluftsfolk

Helsingfors bereder som bäst sina första riktlinjer för naturtjänster. Riktlinjerna ska...

21.9.2022

Staden erbjuder energirenoveringsrådgivning för bostadsaktiebolag

Med energirenovering avses åtgärder som används för att förbättra en byggnads energieffektivitet...

1.7.2022

Helsingfors riktlinjer för skogsvård förnyas

Helsingfors stad har inlett uppdateringen av riktlinjerna för naturvård. Den nuvarande riktlinjen...

27.6.2022

Miljörapport 2021: Ny fart i Helsingfors klimat- och miljöarbete av den nya strategin

Hösten 2021 fick Helsingfors en ny stadsstrategi, vars mål är hållbar tillväxt i harmoni med...

10.5.2022

Planeringen av Östra banan framskrider – nu planeras en huvudförbindelse för cykeltrafiken i Hertonäs och Östra centrum

Helsingfors stad utarbetar för närvarande en plan för en huvudförbindelse för cykeltrafiken...

5.5.2022

Helsingfors har valts ut för EU-missionen ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030”

Helsingfors har valts ut som en av Europeiska kommissionens 100 klimatneutrala och smarta städer....

7.4.2022

I Helsingfors utvecklas lösningar för kolneutralt markarbete

Helsingfors upplever för närvarande toppår inom bostadsbyggandet och en betydande minskning av...

6.4.2022

Byggindustrin driver på den cirkulära ekonomin – rivningsfastigheterna i Hallonnäs visar vägen

Enligt miljöministeriets uppskattning produceras det cirka 1,6 miljoner ton bygg- och...