Helsingfors är en pionjär inom hållbar utveckling. Helsingfors stad granskar hållbarhet ur tre perspektiv; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Balans möjliggör främjande av hållbar utveckling och ett övergripande gott liv.

Hållbar stadsutveckling i Helsingfors inbegriper en energieffektiv, tät stad som byggs klimatförnuftigt längs spårförbindelser och genom tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta inbegriper även en socialt hållbar stad där differentiering av stadsdelarna stoppas genom aktiv stadsförnyelse. På dessa sidor hittar du information om olika metoder med vilka vi bygger upp Helsingfors till den jämlikaste och mest klimatförnuftiga staden i världen.

Koldioxidneutralt Helsingfors

Målet är att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt före år 2035. Målet ska uppnås genom 147 klimatåtgärder, många kring byggande och stadsutvecklingen. Du kan följa hur målen uppnås i tjänsten Helsingfors klimatvakt (på finska).

Cirkulär ekonomi

Våren 2020 publicerade Helsingfors en vägkarta för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär sparsam användning av naturtillgångar, att avfall värdesätts som råvaror och att man övergår från konsumtion och ägande till tjänster och digitalisering. På området cirkulär ekonomi strävar man också efter att öka återvinningen av material, bland annat genom att återanvända jordmassor.

Innovativa höghus

I programmet Kehittyvä kerrostalo (höghuset i utveckling) testar Helsingfors tillsammans med byggföretag nya innovationer i fråga om boende i höghus. Hållbarhet, energieffektivitet och klimatvänligt byggande har haft en allt större roll i projekten inom programmet Kehittyvä kerrostalo. Boende i höghus har en nyckelroll i hållbar stadsutveckling, eftersom 86 procent av bostäderna i Helsingfors finns i höghus.

 

Helsingfors stadsstrategi medför att betydelsen och värdet av kompletterande byggande i gamla områden vid sidan av helt nya bostadsområden har ökat under de senaste åren. Den positiva förändringen ökar välbefinnandet och ger staden hållbar tillväxt.

Läs mera om Stadsförnyelse

Kraven på byggnaders energieffektivitet blir allt hårdare. Det innebär att när energianvändningen vid boende minskar, får byggnadsmaterialen en viktigare roll. Därför främjar Helsingfors på många sätt byggande i trä.

Läs mera om Träbyggande

Nyheter om ämnet

30.6.2021

Hur kan vi bygga en vacker och hållbar stad för framtiden – Helsingfors deltar i New European Bauhaus-initiativet

New European Bauhaus är Europeiska kommissionens initiativ med syftet att främja hållbar,...

29.6.2021

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att ett naturskyddsområde grundas i Nackböle arboretum

Vid sitt sammanträde 28 juni 2021 beslöt Helsingfors stadsstyrelse föreslå att ett...

22.6.2021

Stadsstyrelsen ändrade grunderna för beviljande av hissunderstöd

Stadsstyrelsen upphävde sitt beslut om hissunderstöd från 2000 och fastställde nya grunder vid...

19.5.2021

Helsingfors publicerade sin andra utvärdering av genomförandet av målen för hållbar utveckling

Helsingfors vill vara en pionjär inom hållbar utveckling och var den andra staden i världen och...

16.3.2021

Helsingfors belönade vinnarna i Energy Challenge – staden fick lösningar och visdom för framtida energibeslut

Helsingfors vill vara en av de ledande städerna i världen i bekämpningen mot klimatförändringen....

11.3.2021

Helsingfors energi- och klimatatlas ger information om byggnadsbeståndet och möjligheterna att minska utsläpp från uppvärmning

Helsingfors energi- och klimatatlas har fått två nya tjänster. Den första innehåller simulations...

10.3.2021

Helsingfors har anslutit sig till Europeiska kommissionens initiativ Green City Accord

Green City Accord (GCA) är ett initiativ från Europeiska kommissionen med målet att förbättra och...

1.3.2021

Helsingfors har anställt ett team av ingenjörer för att hjälpa bostadsaktiebolag med energirenoveringar

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bostadsägarna...