Kompletteringsbyggande är ett viktigt verktyg för att öka livskraften i områden med stadsförnyelse. Med kompletterande byggande kan man balansera utbudet av bostäder i områdena i fråga om hyres- och ägarbostäder, så att det möter stadens mål och på så sätt förhindrar differentiering i områdena.

Kompletteringsbyggande ökar dragningskraften

Staden har till exempel i Kvarnbäcken med såväl investeringar från andra aktörer som omfattande bostadsbyggande kunnat öka bostadsområdets attraktion och ändra utvecklingsförloppet i området. Kompletteringsbyggande har således en viktig roll även i modellen för stadsförnyelse.

Målet är att före 2035 säkra förutsättningarna för en ökning av bostadsbeståndet med 30 procent i områdena med stadsförnyelse. Fördelningen av besittningsformen för bostadsbeståndet i områdena kommer samtidigt att utvecklas, vilket innebär att de har en lämplig inbördes relation av stött boende, ägarboende och hyresboende.

Kompletteringsbyggande ger invånarna många fördelar

Med kompletterande byggande kan man ge invånarna lämpliga lösningar för boende i varje livssituation.  Åldrande invånare kan till exempel flytta till nya tillgängliga byggnader med hiss i ett bekant område. I vissa områden kan det råda brist på exempelvis familjebostäder eller mellanformer av ägar- och hyresbostäder som till exempel bostadsrättsbostäder. 

Vid kompletterande byggande kan man höja kvaliteten på miljön, såsom parker och gångvägar, samt förbättra kollektivtrafikens tjänster. Ett växande invånarantal ger också möjligheter att bevara kommersiella tjänster och för nya att uppstå, och på så sätt även främja utbudet av arbetsplatser. 

Nya byggnader gör området mer intressant som en levande helhet av skikt, som skapats under olika tidsperioder. Kompletteringsbyggande anpassas alltid till den aktuella miljön.