Stickelvägen 12

En planeringstävling ordnades 2020–2021 för flervåningsbostadshusen i kvarteret på Stickelvägen 12 i Nedre Malm, där en avskalande sanering av byggnaderna och höjning av dem med två våningar i trä skulle planeras. Tävlingen ställde även ambitiösa förbättringsmål för saneringen i fråga om energieffektivitet.

Objektet är en helhet med åtta höghus som byggdes 1977 och ägs av Helsingfors stads bostäder Ab. Vid den avskalande saneringen ska fasadmaterialet bytas från betongelement till trävirke.

Fyra arkitektbyråer bjöds in till tävlingen, som vanns av Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli tillsammans med Arkkitehtitoimisto A-Konsultit med ett arbete som kallades ”Metsä puilta”. Kriterier för bedömningen var, utöver innovativ användning av trämaterial, även reproducerbarhet, arkitektonisk kvalitet, positiv effekt på stadsbilden, koldioxidsnålhet samt kostnadseffektivitet. Det vinnande förslaget var det förmånligaste visavi totala kostnader.

Illustration av det vinnande förslaget "Metsä puilta"

Daghemmet Hopealaakso

Daghemmet Hopealaakso med plats för 210 barn byggs i Kronbergsstranden. Daghemmet blir färdigt hösten 2021.

Daghemmet blir i två våningar, och man sökte efter nya former för det genom en arkitekttävling 2019. Trä som byggnadsmaterial var det mest kostnadseffektiva alternativet för projektet.

Målet var att RTS-miljöklassificeringen skulle ge daghemmet fyra stjärnor. Byggnaden får ett grönt tak där det växer fetknopp.

Träbyggarnas video visar bygget av daghemmet i ett byggtält hösten 2020: 

 

Parkeringshus i trä

I november 2020 inleddes ett projekt i syfte att utveckla ett parkeringshus i trä som uppfyller finska normer. Användningen av trä i parkeringshus kunde minska koldioxidavtrycket från byggande och öka antalet kolsänkor.

I nuläget finns det inte ett enda parkeringshus i trä över två våningar, eftersom det på grund av brandsäkerhetsnormerna inte har varit möjligt att hittills bygga sådana. Projektet ämnar visa att ett parkeringshus i trä kan byggas brandsäkert utan skivskydd.

Projektets parkeringshus planeras till Kungseken i Helsingfors och Kivistö i Vanda. I dessa nya bostadsområden ligger fokus på träbyggande och andra miljövänliga bygglösningar. Parkeringshusen ska bland annat få gröna tak för infiltration av dagvatten samt solpaneler för elproduktion.

Parkeringshus i trä