Träbyggnation planeras till flera bostadsområden som under de kommande åren ska planläggas och byggas i Helsingfors. För bland annat Västra Bulevardstaden samt Byholmen planeras träbyggen för att minska koldioxidavtrycket från byggande i området. Byggande i trä har också en stor roll inom framtida kompletteringsbyggande i gamla bostadsområden.

Framtida träbyggesområden

På kartan nedan kan du framtida träbyggnadsområden. Det planeras mycket byggande i trä i områdena för kompletteringsbyggande bland annat längs Spårjokern. Träbyggnadsområdet i Hongasmossa blir färdigt i mitten 2020-talet. Byggandet av träkvarteren i Kungseken inleds 2022.

Karta om träbyggesområden