Hongasmossa är Helsingfors största nya träbyggnadsområde, trähusens stadsby. Området ligger i nordvästra Helsingfors, i norra kanten av Malmgård. Hongasmossas före detta skogs- och ängsområde blir före mitten av 2020-talet en grön stadsby med trähus för 2 000 invånare.

Hongasmossa bildas av egnahemshus, sammanlänkande småhus och höghus som byggs runt parken. Byggandet av bostäder pågår och byggandet av gator och kommunalteknik fortsätter i Hongasmossa. De första invånarna flyttade till området i juni 2016.

Det byggs bostäder både för ägar- och hyresbostadsprojekt. Trähusen har främst två till fem våningar, de målas färggranna och de bredvidliggande byggnaderna måste ha andra färger. Kärnan i Hongasmossa är Fjärilsängen med sina stadsodlingslotter.

Hongasmossa nås enkelt med buss och tåg. Ändhållplatsen för den tvärgående stomlinjen 560 är alldeles bredvid Hongasmossa. Invånarna i Hongasmossa kan använda tjänsterna och kollektivtrafikförbindelserna både i Myrbacka i Vanda norr om området och i Malmgård i Helsingfors.

Uppdaterad 18.2.2021