Torget tillbaka till Tölö!

Tölötorget är avsett att skapas till ett trivsamt stadsutrymme för lockande vistelse och uträttande av ärenden året runt. Målet är att även förbättra verksamhetsförutsättningarna hos näringen, utveckla torgverksamheten och anslutningen av stenfotsaffärer till en del av torget samt helheten som utformats av den och den framåtskridande koncentrationen av spårtrafiken.

Utvecklandet av Tölötorget framskrider med små förbättringar efter idétävlingen 2019–2020 samtidigt som permanenta lösningar planeras. Fortsatt planering har utförts från och med hösten 2020 på basis av den vunna planen.

Innan början av den egentliga förnyelsen genomförs små förbättringar på torget som försök, med vilka torgområdet förbättras och uppiggas. Förbättringarna eftersträvas att genomföras redan från och med sommaren 2021. Torget formas till ett gemensamt plan, dit terassverksamhet, torgförsäljning och vistelse bättre kan sprida sig. Torgets trivsamhet förbättras med hjälp av planteringar och arrangemang av torgverksamhet. Taxistationen kommer att flyttas från torget till kanten av Sandelsgatan och parkeringsplatserna från torgområdet kommer att avlägsnas så att torgets funktionalitet kan utvecklas. I mars 2021 förs en trafikarrangemangsplan gällande förbättringarna till stadsmiljönämnden för beslutsfattande. Torgets tillfälliga försök presenteras med hjälp av detaljritningen i bilden nedan.

Töölöntorin tilapäisten kokeilujen asemapiirros

 

Detaljplaneringen för Tölötorg håller på att inledas

Detaljplaneringen av torgområdet påbörjas under våren 2021. Vid deltagnings- och bedömningsplansskedet ombeds invånarna och aktörerna på andra områden att ge åsikter om planerna.

Målet är att genomföra förnyelsen av torget redan genast efter de temporära försöken i mitten på 2020-talet. Utvecklingen av torget beaktas trots allt fas för fas i planeringen, eftersom till exempel Centrumslingan som kommer under torget verkställs eventuellt först någon gång på 2030-talet.

Även placeringen av saluhallen på torgområdet enligt det vunna tävlingsförslaget undersöks i planeringen. Korrekt koncept och finansiering förutsätts för bygget av saluhallen. Den handelsmässiga potentialen i området vid Tölötorg utreds i den affärsverksamhetsenliga undersökningen. I undersökningen utreds även hur de nutida handelsfunktionerna och bygget som planerats på området skulle bilda ett handelsmässigt och företagsekonomiskt fungerande och lockande koncept samt en liknande helhet. 

Idétävlingen för Tölötorg vanns av arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Konkret Oy med sitt förslag Two to One

I vinnararbetet har ett jämnt plan planerats i mitten av torget, som lämpar sig för springbrunn, arrangemang av sommarevenemang och på vintrarna för skridskobana. Bänkar, låga trappor och planteringsbassänger skulle placeras för vistelse vid kanterna av planet och mer träd skulle planteras runt torget. En saluhall i paviljongsstil framförs vid östra kanten av torget. Torghandeln skulle reserveras plats framför hallen.

I arbetet föreslås att Artillerigatan skulle spärras av för genomfart av biltrafik och att området vid torget skulle ändras till ett promenad- och terrassområde. Ingen parkering skulle finnas vid torget, utan parkeringsplatserna skulle ligga vid Sandelsgatan och Tölötorgsgatan.

Helsingfors stad inleder tillsammans med tävlingsvinnaren en noggrannare planering av torget. I den fortsatta planeringen utvecklas idéer som framförts i vinnararbetet och implementeringslösningar finslipas. Omfattningen av förändringarna på torget framgår under den fortsatta planeringen. Samtidigt utreds vilka idéer som framförts i tävlingsarbetet och kunde prövas med en snabb tidtabell.

Utgångspunkten med tävlingen var att utveckla torgområdet till ett lockande och särpräglat plan. Utöver planeringen av området önskade man i tävlingen nya förslag på och tankar kring vad torgverksamheten i Tölö i framtiden kunde inkludera.

Tävlingen arrangerades av Helsingfors stad tillsammans med Finlands Arkitektförbund och Finands landskapsarkitektförbund.

Bilder på prisbelönta arbeten och bedömningsprotokoll

Tävlingsförslag och kommentarer om dem

 

Mer information:

Stadsmiljösektorn i Helsingfors

Aino Leskinen

landskapsarkitekt

Crista Toivola
arkkitehti

Elina Rundell 
 trafikingenjör

e-poster: fornamn.efternamn@hel.fi

Uppdaterad 19.3.2021
Idétävlingen för Tölötorg

Första pris
Two to One
Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

Andra pris
La Ritournelle
Anssi Lauttia

Tredje pris
Ryijy
Ilkka Törmä ja Otto Autio

Hedersomnämnanden

Töölän Kerä
Veera Tolvanen

Dolce Piazza
Jaakko Heikkilä ja Katariina Heikkilä

Töölön kaste
Arkkitehtitoimisto Opus Oy