Fram till 2030 kommer cirka 7 500 bostäder att byggas i Kronbergsstranden. I området bor man omgiven av naturen, men har ändå nära till tjänsterna. De fantastiska möjligheterna till friluftsliv och rekreation samt ljuskonsten ger Kronbergsstranden en särpräglad känsla. I området finns smidiga trafikförbindelser i många riktningar och i framtiden trafikerar snabbspårvägen till stadens centrum på 15 minuter.

Hur är det att bo i Kronbergsstranden?

Kaisa Bremer blev förtjust i tanken om att få bygga en egen bostad av ett råutrymme. För Kaisa är det viktigt med öppna ytor i hemmet där man kan laga mat och slappna av efter en lång arbetsdag. Hon hittade ett lämpligt loftutrymme i Kronbergsstrand och den fantastiska havsutsikten fick Kaisa att snart falla också för området.

För Roosa och Samu Kälkäjä är det bästa med Kronbergsstranden den omgivande naturen och havet. Dessutom kan man själv påverka tjänsterna i detta utvecklingsområde. Att bo i området är gemenskapligt: familjens barn har redan hittat många vänner på bostadsaktiebolagets gård och i området ordnas många evenemang.
 

Mitt i naturen och havet i staden

I Kronbergsstranden är havet och naturen närvarande i allt. Sex kilometer kustlinje, tre naturreservat, en naturlig skogsdamm, naturstigar och historiska herrgårdslandskap lockar till friluftsliv.

Även om man i Kronbergsstranden bor mitt i naturen, är miljön och byggandet stadslikt. De viktigaste offentliga och kommersiella tjänsterna finns på gångavstånd. Trafikförbindelserna är goda i många riktningar. I framtiden, när Kronbroarna-projektet slutförts, kommer man att nå centrum på en kvart med snabbspårvägen.

Kronbergsstranden är en ljusets stadsdel. Helhetslösningarna med ljuskonst och belysning gör området under den mörka tiden till ett landskapskonstverk som vänder blickarna mot Kronbergsstranden ända från stadskärnan.

Rörinsamlingssystemet Rode och annan gemensam service

I Kronbergsstranden sköts avfallshanteringen med ett rörinsamlingssystem. Invånarna för sitt sorterade avfall till bostadsaktiebolagets insamlingspunkt, varifrån de sugs via rören till insamlingsstationen. I led med rörtransporten av avfall minskar servicetrafiken och gårdsområdena blir tryggare och trivsammare. För Rode ansvarar Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy. Mer information om Rode.

Avfall som inte igår i Rode sorteras i separata återvinningsrum. Till återvinningsrummen förs glas- och metallavfall samt stora kartonger och större blandavfall.

Andra gemensamma tjänster för invånarna är de gemensamma lokalerna, strandbastun, de gemensamma gårdarna och Kronparken. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy ansvarar för dessa samt områdets egen webbportal Kruunuverkko.

Kontaktuppgifter till serviceföretaget

Hurdana bostäder byggs i Kronbergsstranden?

I Kronbergsstranden finns hem för alla behov. I Kronbergsstranden byggs det i enlighet med Helsingfors genomförandeprogram för boende och tillhörande markanvändning ägarbostäder, fritt finansierade och statligt stödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder och prisreglerade Hitas-bostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Hustyperna och planlösningarna för bostäderna är mångsidiga.

I Kronbergsstranden finns nio områden som alla ser något olika ut. Av dessa liknar Håkansvik stadskärnan mest. I området finns även olika typer av townhouse-hus: I Hålviksområdet finns tomter för egnahemshusbyggare. På Hundholmarna finns till och med möjlighet till egen strand.

Miljö och natur

I Kronbergsstranden finns hem för alla behov. I Kronbergsstranden byggs det i enlighet med Helsingfors genomförandeprogram för boende och tillhörande markanvändning ägarbostäder, fritt finansierade och statligt stödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder och prisreglerade Hitas-bostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Hustyperna och planlösningarna för bostäderna är mångsidiga.

I Kronbergsstranden finns nio områden som alla ser något olika ut. Av dessa liknar Håkansvik stadskärnan mest. I området finns även olika typer av townhouse-hus: I Hålviksområdet finns tomter för egnahemshusbyggare. På Hundholmarna finns till och med möjlighet till egen strand.

Herrgårdhistoria

Stansviks herrgård byggdes på 1800-talet och är med sina byggnader och parker en nationellt betydelsefull herrgårdsmiljö och ett offentligt rekreationsområde. Herrgårdslandskapet omfattar förutom huvudbyggnaderna ett stort antal byggnader och villor samt den särskilt imponerande Knut Felix ekallé, som planterades på 1860-talet, som ska skyddas eller bevaras. På området finns exceptionellt höga naturvärden, bland annat den utrotningshotade åkergrodan och fladdermöss. Stansvik erbjuder även tjänster för dem som kommer från andra ställen. I området finns en restaurang och med i planerna finns bastu- och paddlingstjänster. I Varisluoto finns två byggnader som ska bevaras.

Bebyggelsen av sommarhyddor utvecklas på Gammelbys område, på Stansvikens östra strand. I området byggs nya sommarhyddor och förbindelserna förbättras.

Från Kronbergsstranden är det nära till Turholmens renoverade herrgårdspark.

Bostäder till salu i Kronbergsstranden

Uppdaterad 4.3.2021