Fram till år 2030 kommer cirka 6 000 bostäder att byggas i Kronbergsstranden.

Här bor man mitt i naturen men nära servicen. De utmärkta möjligheterna till utomhus- och rekreationsaktiviteter samt ljuskonsten ger Kronbergsstranden dess egen atmosfär. Det finns smidiga trafikförbindelser i många riktningar och i framtiden kommer en snabbspårvagn att trafikera in till stadens centrum på 15 minuter.

Hur är det att bo i Kronbergsstranden?

I Kronbergsstranden finns havet och naturen närvarande överallt. Den sex kilometer långa strandlinjen, de tre naturskyddsområdena, en skogstjärn i naturskick, naturstigar och herrgårdslika historiska landskap lockar till fritidsaktiviteter.

Även om man i Kronbergsstranden bor mitt i naturen är miljön och byggandet stadslika. De viktigaste offentliga och kommersiella tjänsterna finns på gångavstånd. Trafikförbindelserna är goda i många riktningar. I framtiden kommer man att kunna ta sig in till centrum på en kvart med snabbspårvagnen, när projektet Kronbroarna står klart.

Kronbergsstranden är ljusets stadsdel. Ljuskonsten och de lösningar man använder för belysning gör området till ett landskapskonstverk under den mörka tiden, och det drar blickarna till Kronbergsstranden ända från innerstaden.

Hurdana bostäder byggs i Kronbergsstranden?

I Kronbergsstranden finner man hem för alla behov. I enlighet med Helsingfors genomförandeplan för boende och markanvändning byggs i Kronbergsstranden ägarbostäder, privatfinansierade respektive statsstödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder samt prisreglerade Hitas-bostäder och bostäder för studerande och seniorer.

 

Rörinsamlingssystemet Rode och annan gemensam service

I Kronbergsstranden sköts avfallsservicen med rörinsamlingssystemet Rode. Invånarna för sitt sorterade avfall till bostadsaktiebolagets insamlingspunkt, där avfallet sugs in i systemet och vidare till insamlingsstationen. Kronbergsstrandens sopsug Ab ansvarar för Rode. Mer information om Rode.

Övriga gemensamma tjänster för invånarna är invånarlokalerna, strandbastur, gemensamma gårdar och Kronparkeringarna. Kronbergsstrandens Service Ab ansvarar för dessa funktioner. 

Miljö och natur

Kronbergsstranden är framtidens havsfriluftsområde. Områdets invånare och besökare utifrån erbjuds upplevelser med strandliv, båtliv, fiske, idrott, sport, friluftsaktiviteter och kultur.

Överallt i Kronbergsstranden har man högst några hundra meter antingen till vandringsleder som löper längs havsstranden eller till naturstigar. Naturlandskapet växlar mellan bergiga skogar, havsängar och skärgårdsnatur. På naturstigarna turas storslagna berg och dalarnas lundar om. Stigarna leder ända ner till havsstranden och upp för bergen till utsiktsplatser.

Stansviks herrgård med sina olika byggnader och parker byggdes på 1800-talet och är ett rekreationsområde öppet för allmänheten. Utöver huvudbyggnaden hör ett stort antal villor som ska skyddas eller underhållas till herrgårdslandskapet.

Uppdaterad 21.11.2019