Kontakt

Koordinering av byggande och planering 
E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi

Ulla Loukkaanhuhta, projektledare, telefon (09) 310 36038
Mikko Ahola, projektingenjör, telefon (09) 310 25756

Planläggning

Anu Kuutti, projektledare, telefon (09) 310 37154
Tyko Saarikko arkitekt, telefon (09) 310 37441 (Silverdalen, Hålvik, Håkansviken)

Trafikplanering
Otto Tarnanen, trafikingenjör, telefon (09) 310 25765

Tomtärenden 
Jessina Haapamäki, fastighetsjurist, telefon 040 1904975

Gator, parker, markstabilisering 
Ville Alajoki, projektledare, telefon (09) 310 39848 (Kronbroar)
Taru Sihvonen, projektledare, telefon (09) 310 38434 (planering av gator or parker) 
Sari Knuuti, projektchef, telefon (09) 310 23213 (planering av parker)
Mikko Suominen projektledare, telefon (09) 310 39232 (förorenad jord och överloppsjord)

Natur
Kaarina Heikkonen stadsekolog, telefon (09) 310 31581

Bygglogistik

Pekka Mukkala, projektledare, telefon (09) 310 38515

Logistikoperatör
Sito Oy
telefon 040 4874303
logistiikka.kruunuvuorenranta@sitowise.com

Uppdaterad 7.8.2020