Kontakt

Koordinering av byggande och planering 
E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi

Pirjo Siren projektledare, telefon (09) 310 25699
Mikko Ahola projektingenjör, telefon (09) 310 25756

Planläggning

Ulla Kuitunen projektledare, telefon (09) 310 37293
Elina Ahdeoja, arkitekt, telefon (09) 310 37059 (Borgströmsbacken, Gunillaberget, Kronberget)
Tyko Saarikko arkitekt, telefon (09) 310 37441 (Silverdalen, Hålvik, Håkansviken)

Trafikplanering
Aleksi Räisänen, trafikingenjör, telefon (09) 310 37229

Tomtärenden 
Minja Mehtälä, fastighetsjurist, telefon (09) 310 76012

Gator, parker, markstabilisering 
Ville Alajoki, projektledare, telefon (09) 310 39848 (Kronbroar)
Taru Sihvonen, projektledare, telefon (09) 310 38434 (planering av gator or parker) 
Kaija Laine, projektledare, telefon (09) 310 38625 (planering av parker)
Mikko Suominen projektledare, telefon (09) 310 39232 (förorenad jord och överloppsjord)

Natur
Kaarina Heikkonen stadsekolog, telefon (09) 310 31581

Bygglogistik

Pekka Mukkala, projektledare, telefon (09) 310 38515

Logistikoperatör
Sito Oy
telefon 040 4874303
logistiikka.kruunuvuorenranta@sitowise.com

Uppdaterad 12.8.2019