I Kronbergsstranden finns de viktigaste tjänsterna nära. I området byggs en egen skola, daghem, motions- och lekplatser, en idrottshall och en idrottsplan. En stor del av de kommersiella tjänsterna kommer att placeras i centrumkvarteren. I det inledande skedet ligger en del av tjänsterna, såsom större butikstjänster, hälsocentralen, biblioteket, posten och apoteket, i Degerö centrum. Kronbergsstrandens egna tjänster kompletteras i takt med att byggandet framskrider.

Nya skolor, daghem och parker

Kronbergsstrandens offentliga tjänster dimensioneras och schemaläggs i takt med utvecklingen av invånarantalet. En viktig del av områdets offentliga tjänster placeras i det stora servicekvarteret i Varisluodonalahti, vid den kommande Stansvikstranden. Kvarteret kommer att omfatta Kronbergsstrandens grundskola, daghem, idrottshall, lekparksområde, ungdomslokaler samt eventuellt en svenskspråkig skola och ett svenskspråkigt daghem. I närheten av kvarteret placeras den centala Håkansviksparken med tillhörande lekpark och Stansviksstrandens badstrand. I planeringen av servicekvarteret och lekparken ordnas en arkitekturtävling under 2020. Kvarteret beräknas byggas mellan 2023-2025. Planeringen av Stansviksstrandens badstrand pågår.

En del av barnen i Kronbergsstranden går i Stansviks lågstadieskola. Skolan kommer att renoveras och byggas ut 2020-2022. Under renoveringen använder man evakueringslokaler intill skolan och extrautrymmen i Jurmogränden.

Kronbergsstrandens första daghem stod klart i årsskiftet 2018-2019 i Borgströmsbacken utmed Jurmogränden. Till daghemmet hör ett gemensamt utrymmer för invånarna. Silverdalens daghem byggs 2020-2021 och avsikten är att den intilliggande motionsparken ska byggas 2021-2023.

Hundparken i Hålviksravinens park öppnades i februari 2020. I mitten av 2020-talet kommer det även att komma en brandstation till Borgströmsbacken.

Kommersiella tjänster till Kronbergsstrandens centrum

En stor del av Kronbergsstrandens kommersiella tjänster placeras i centrumkvarteret, som ligger nära Varisluodonlahtis kvarter för offentliga tjänster. Planerna för kvarteret omfattar dagligvarubutiker, specialbutiker samt eventuellt kafé- och restaurangtjänster. Det finns även bostäder i kvarteret.

Det finns även möjlighet att placera olika tjänster utmed huvudgatorna i närheten av Håkansvik, till exempel dagligvarubutiker, restauranger och kaféer samt andra fritidsrelaterade tjänster. För närvarande betjänas de boende i området av restaurang Stansvik.

I december 2019 öppnades butiken Kronbergsstrandens Alepa i området kring Gunillaberget och Borgströmsbacken.

Utöver de tre småbåtshamnarna har man planlagt bland annat kanotuthyrning och uthyrningsbastur till stränderna. Dessutom reserveras utrymme för kvartersbutikverksamhet utmed Hundholmsvägen och strandboulevarden.

Idrotts- och rekreationstjänster

Från hela Kronbergsstranden är det några hundra meter till friluftsleder som går runt havsstranden och naturstigar. Även de nationellt värdefulla herrgårdsområdena Stansvik och Turholmen ger också en exceptionellt fin miljö för fritidsaktiviteter.

Den sex kilometer långa strandrutten kommer att genomföras i etapper i takt med att bostadsbyggandet i området framskrider. På längre sikt kommer det även att finnas tre båthamnar i Kronbergsstranden: I närheten av Kronbergsbron, i Håkansvik och öster om Hundholmarna.

Stansviksstrandens badstrand kommer i framtiden att finnas söder om Kronbergsstranden. I tidtabellen för det första skedet i byggandet av badstranden siktar man på 2022-2024. Norr om stranden byggs även Håkansviksparken med tillhörande lekpark. Målet är att lekparken ska stå färdig 2025. Silverdals motionspark kommer att omfatta mångsidiga aktivitetsplatser alla åldrar: bland annat en lekpark, träningsredskap för unga och vuxna, Petanque, paddel, en fotbollsplan, en skatepark och en basketbollplan.

Gemensamma lokaler

För närvarande finns det i Kronbergsstranden två lokaler som är avsedda för invånarnas gemensamma användning. Bokningen av lokalerna görs via Kruunuverkko (www.kruunuverkko.fi). Fler lokaler för gemensam användning är på kommande i området.

I Håkansvik på takvåningen till Kronparken 5 finns det 450 kvadratmeter lokalutrymmen för gemensam användning och där finns ett gym, en fest- och möteslokal samt hobbylokaler för småskaliga snickerier. I fest- och möteslokalen finns presentationsteknik och fast nätuppkoppling. I lokalen finns även duschar, omklädningsrum samt ett stort, välutrustat kök. I garaget finns även möjlighet för parkeringsplatsinnehavare att tvätta sina bilar.

Borgströmsbackens gemensamma lokal finns i samma byggnad som daghemmet. På vardagar används den gemensamma lokalen av daghemmet klockan 08.00-16.00 och på kvällstid och veckoslut är den tillgänglig för invånarna. I lokalen finns en större sal som lämpar sig som gymnastiksal eller möteslokal samt mindre lokaler till exempel för distansarbete. I lokalen finns dessutom ett kök.

Uppdaterad 4.3.2021