I Kronbergsstranden ligger de viktigaste tjänsterna nära till. På området byggs två skolor, ett flertal daghem, lekparker, en idrottshall och en idrottsplan. Till en början kommer många tjänster, såsom hälsostation, bibliotek, postkontor och apotek, att finnas i Degerö. Kronbergsstrandens egna tjänster kompletteras allt eftersom byggandet framskrider.

Nya skolor, daghem och parker

Kronbergsstrandens offentliga tjänster dimensioneras och tidsbestäms i enlighet med invånarantalets tillväxt. En betydande del av områdets offentliga tjänster förläggs till det stora servicekvarteret Kråkholmsviken, i det kommande Stansviksstranden. I kvarteret kommer Kronbergsstrandens grundskola att ligga, liksom ett daghem, en lekpark, ungdomslokaler samt eventuellt en svenskspråkig skola och daghem.

I Silverdalen byggs först en tillfällig flyttbar skolbyggnad och därefter en permanent filialskola (Silverdalens verksamhetspunkt) samt ett daghem och en idrottsplan.

Kronbergsstrandens första daghem kommer att ligga i Borgströmsbacken invid Jurmogränden. Till daghemmet hör ett gemensamt utrymme som invånarna kan använda. Daghemmen Hopealaakso och Haakoninlahti byggs i Kronbergsstranden när invånarantalet stiger.

Också en brandstation byggs i Borgströmsbacken i mitten av 2020-talet.

Kommersiella tjänster i Kronbergsstrandens centrum

En stor del av de kommersiella tjänsterna i Kronbergsstranden kommer att förläggas till Kronbergsstrandens centrum, som ligger nära kvarteret för offentliga tjänster i Kråkholmsviken. För centrum planeras dagligvaruaffärer, specialbutiker samt möjligen också kafé- och restaurangservice.

Utöver de tre båthamnarna planeras också kanotuthyrning och hyresbastur in på stränderna. Dessutom reserveras utrymme för affärslokaler i bostadshusens bottenplan längs Hundholmsvägen och strandbulevarden.

Uppdaterad 6.10.2017