De goda trafikförbindelserna garanterar enkel tillgång till Kronbergsstranden och ansluter den till övriga stadsdelar. Via Hertonäs kommer man i många olika riktningar med såväl kollektivtrafiken som med personbilar. I framtiden kommer resan från Kronbergsstranden till stadskärnan att ta 15 minuter med spårvagn.

Trafikförbindelserna utvecklas

Personbilstrafiken till Kronbergsstranden går via Hertonäsrondellen, Slottbyggarvägen och Degerövägen. Kollektivtrafiken sker med metro och anslutningsbuss. Rutt- och hållplatskartor samt tidtabeller finns i Reseplaneraren. På sommaren kompletteras kollektivtrafiken med stadscyklarna.

Byggandet gäller även hela områdets gatunätverk. I takt med att området utvecklas kommer även nuvarande gator i Hertonäs och Degerö att renoveras. Du kan följa projektens framskridande i Helsingfors karttjänst.

I Kronbergsstranden byggs helt nya gator och friluftsleder. Kronbergsstrandens huvudgata är Hundholmsvägen, som byggdes först. Den tre kilometer långa Hundholmsvägen blir en bred boulevard och mitten av den trafikeras av spårvagnar.

Staden har undersökt tillfällig elektrisk färjetrafik året runt mellan Kruunuvuorenranta och Meritullintori. Stadsregeringen har beslutat att ytterligare förbereda projektet våren 2021.

Projektet Kronbroarna

I framtiden kommer Kronbroarna-projektet att länka samma Kronbergsstranden och stadskärnan. Förbindelsen med de tre broarna via Hagnäs, Högholmen och Sumparn till centrum är tillgänglig för snabbspårvägen, cyklister och fotgängare. Resan till centrum kommer att ta 15 minuter med spårvagn och 20 minuter med cykel. Anslutningen beräknas vara klar omkring 2026.

Läs mer om projektet Kronbroarna

Parkering

I Kronbergsstranden parkerar invånarna antingen i områdets parkeringsgarage, i Kronparkerna, eller på gårdarna och parkeringsdäcken i sina kvarter. Alla fem Kronparker i området har byggts. Bostadsaktiebolagen hyr ut parkeringsplatser till invånarna. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy sköter underhållet av garagen.

Parkering är endast tillåten på markerade platser. Parkeringsplatser avsedda för korttidsparkering finns utmed gatorna. Medan området ännu byggs kan det förekomma avvikelser i parkeringsarrangemangen och det lönar sig att alltid kontrollera parkeringsrestriktionerna på trafikskyltarna.

Uppdaterad 5.7.2021