De goda trafikförbindelserna garanterar att man kan röra sig till och från Kronbergsstranden smidigt, och förbinder området med andra stadsdelar. Via Hertonäs kommer man vidare i många riktningar såväl med kollektivtrafiken som med egen bil. I framtiden kan man ta sig från Kronbergsstranden och in till innerstaden på 15 minuter med spårvagn.

Trafikförbindelserna utvecklas

Personbilstrafiken till Kronbergsstranden löper genom Hertonäs cirkulationsplats. Kollektivt kan man röra sig med metro och matarbuss. Kartor över rutter och hållplatser samt tidtabeller hittar man i Reseplaneraren.

Kronbergsstrandens huvudgata är Hundholmsvägen, som var den första att byggas. Den tre kilometer långa Hundholmsvägen blir en bred boulevard med spårvagnstrafik i mitten. Gatans belysning har planerats av ljusdesignern och arkitekten Vesa Honkonen.

Den andra betydande gatan på området är strandpromenaden som löper längs den västra stranden. Målet är att strandpromenaden ska kantas av livlig affärsverksamhet som erbjuder fritidsaktiviteter.

Man planerar in också vandringsleder längs havet och broförbindelser för cykel- och gångtrafiken till Brändö och Hertonäs strand.

Projektet Kronbroarna

I framtiden kommer Kronbroarna att förbinda Kronbergsstranden med innerstaden. Broförbindelsen omfattar tre broar som går via Hagnäs, Högholmen och Sumparn in till centrum, och används av snabbspårvagnar, cyklister och fotgängare. Resan in till centrum tar 15 minuter med spårvagn och 20 minuter på cykel. Förbindelsen väntas stå klar år 2026.

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt den 31.8.2016 att projektet ska genomföras.

Läs mer om projektet Kronbroarna.

Parkering

I Kronbergsstranden kan invånarna antingen parkera i de lokala parkeringsanläggningarna, i någon Kronparkering eller under det egna kvarterets gårdsdäck. Fyra av fem planerade Kronparkeringar har redan byggts. Bostadsaktiebolagen hyr bilplatser till sina invånare. Kronbergsstrandens Service Ab sköter underhållet av parkeringshallarna.

Parkering är tillåten endast på anvisade platser. För kortare ärenden kommer platser för korttidsparkering att finnas längs gatorna. 

Uppdaterad 10.10.2017