De goda trafikförbindelserna garanterar enkel tillgång till Kronbergsstranden och ansluter den till övriga stadsdelar. Via Hertonäs kommer man i många olika riktningar med såväl kollektivtrafiken som med personbilar. I framtiden kommer resan från Kronbergsstranden till stadskärnan att ta 15 minuter med spårvagn.

Trafikförbindelserna utvecklas

Personbilstrafiken till Kronbergsstranden går via Hertonäsrondellen, Slottbyggarvägen och Degerövägen. Kollektivtrafiken sker med metro och anslutningsbuss (84, 88/88B och 87N). Rutt- och hållplatskartor samt tidtabeller finns i Reseplaneraren. På sommaren kompletteras kollektivtrafiken med stadscyklarna. Mer om kommande anslutningar i kollektivtrafiken kan du läsa på HRT:s webbplats.

Byggandet gäller även hela områdets gatunätverk. I takt med att området utvecklas kommer även nuvarande gator i Hertonäs och Degerö att renoveras. Du kan följa projektens framskridande i Helsingfors karttjänst.

I Kronbergsstranden byggs helt nya gator och friluftsleder. Kronbergsstrandens huvudgata är Hundholmsvägen, som byggdes först. Den tre kilometer långa Hundholmsvägen blir en bred boulevard och mitten av den trafikeras av spårvagnar. Gatubelysningen har planerats av belysningsplanerare-arkitekt Vesa Honkonen.

En annan betydelsefull gata är strandpromenaden i riktning mot den västra stranden. Utmed den förväntas livlig fritidsrelaterad affärsverksamhet. Till området planeras även maritima friluftsleder och broförbindelser till Brändö och Hertonässtranden för fotgängare och cykeltrafikanter.

I staden pågår en utredning om att starta ett pilotprojekt gällande vattenburen kollektivtrafik för sträckan mellan Kronbergsstranden och Sjötullstorget under åren 2022-2026. Information om den här frågan kommer att delas på denna webbplats.

Projektet Kronbroarna

I framtiden kommer Kronbroarna-projektet att länka samma Kronbergsstranden och stadskärnan. Förbindelsen med de tre broarna via Hagnäs, Högholmen och Sumparn till centrum är tillgänglig för snabbspårvägen, cyklister och fotgängare. Resan till centrum kommer att ta 15 minuter med spårvagn och 20 minuter med cykel. Anslutningen beräknas vara klar 2026.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om genomförandet av projektet den 31 augusti 2016.

Läs mer om projektet Kronbroarna.

Parkering

I Kronbergsstranden parkerar invånarna antingen i områdets parkeringsgarage, i Kronparkerna, eller på gårdarna och parkeringsdäcken i sina kvarter. Alla fem Kronparker i området har byggts. Bostadsaktiebolagen hyr ut parkeringsplatser till invånarna. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy sköter underhållet av garagen.

Parkering är endast tillåten på markerade platser. Parkeringsplatser avsedda för korttidsparkering finns utmed gatorna. Medan området ännu byggs kan det förekomma avvikelser i parkeringsarrangemangen och det lönar sig att alltid kontrollera parkeringsrestriktionerna på trafikskyltarna.

Uppdaterad 4.3.2021