Hongasmossa blir en tät och personlig stadsby med trähus. I områdets bostadsbyggande ska principerna för lågenergibyggande efterföljas. I Hongasmossa kan man köpa sig en egen bostad eller bo på hyra.

Trähusens Hongasmossa

Det tidigare skogs- och ängsområdet blir ett bostadsområde med låga, två- till femvåningsbyggnader. Byggnaderna byggs av trä och även fasaderna är av trä. Husen målas färggranna och de närliggande byggnaderna får inte ha samma färg. Kvartersstrukturen vrider sig runt Fjärilsängen.

Längs huvudgatan planerar man att bygga affärs- och arbetslokaler i bostadsbyggnadernas bottenvåningar. Tanken är att dessa lokaler möjliggör distansarbete och närtjänster.

Det första som håller på att byggas är området Aspfjärilen i den östra delen av Hongasmossa, där det byggs egnahems- och radhus samt småhöghus. Det byggs bostäder både för ägar- och hyresbostadsprojekt.

Husen är energieffektiva, dels rentav passivhus, och deras koldioxidavtryck är så litet som möjligt. I Hongasmossa har också byggts ett mycket energieffektivt trähöghuskvarter med 116 bostäder. Det är det första trähöghusprojektet i Helsingfors på passivenerginivå.

Illustrationskarta över Hongasmossa.

Uppdaterad 22.10.2018