Kungsekens tjänster koncentreras i stadsdelens kärna vid Kungseksplatsen där det byggs en skola, ett daghem, affärslokaler och en närbutik. Det placeras affärslokaler i gatuplanet i höghusen vid centrala korsningar och torg vid Kungsekens huvudgator Kungseksringen och Bildkonstnärsgatan.

Tjänster vid Kungseksplatsen

Skola och daghem
Kungseksbornas nuvarande daghems- och skoltjänster finns i Kårböle. Vid kanten av Kungseksplatsen finns en tomt för en skola och ett daghem, där det i enlighet med stadens investeringsprogram byggs ett daghem 2021–2022 och en skola med årskurserna 1–4 2022–2023. Det planeras också ett tillfälligt paviljongdaghem för år 2018.

Utomhusmotion och rekreation

Möjligheterna till utomhusmotion är redan huvudsakligen färdiga i Kungseken: Långforsens friluftsstuga samt Centralparkens och Vanda ås fina rekreationsrutter finns invid området.

I den 1 000 hektar stora Centralparken finns det 100 kilometer vägar för utomhusmotion, och en del av dem görs vintertid till skidspår som fortsätter ända till Helene Schjerfbecks park och Långforsens friluftsstuga. Parken representerar väl sydkustens rika och varierande natur. Parken har även naturskyddsområden. Långforsen är den längsta forsen i naturligt tillstånd i det nedre loppet av Vanda å. Forsen är över en kilometer lång och fallet är fem meter.
 Kungsekens parker är byggda stadsparker och naturenliga skogsparker. Mitt i området byggs Bildkonstnärsparken med stadsodlingar.

Vid Palettdammen byggs en badstrand. Konstdammen som tidigare användes till rening av dricksvatten saneras till rekreationsbruk, och man har planerat att vattnet som leds till dammen tas från Päijännetunneln. Det går en gångrutt runt dammen och på dess norra och västra kanter byggs en picknickpark och stadsodlingslotter.

Hälsotjänster

Kungseksbornas närmaste hälsotjänster inom Helsingfors stad finns just nu i Gamlas och i Malmgård. I Helsingfors kan man även registrera sig som klient på en annan hälsostation än den närmaste. Då binder man sig till den nya stationen för minst ett år.

Uppdaterad 30.11.2017