Kvarnbäcken är en mångsidig stadsdel vid metron i östra Helsingfors. Just nu förnyas Kvarnbäckens centrum där man bygger Metropolias campus i Kvarnbäcken bredvid det renoverade köpcentret, metrostationen och hälsovårdscentralen.

Under de kommande åren ligger fokus inom bostadsbyggandet i området Björnjägaren och i småhusområden, såsom i den västra delen av Trä-Kvarnbäcken. Även i centrum byggs mer bostäder, till exempel för studerande. Invånarantalet uppgår till över 11 000. Campus som blir färdigt om några år medför 6 000 studerande till området.

I Kvarnbäcken finns bostäder från flera årtionden, eftersom den gamla förorten från 1960-talet har kompletterats med många nya hög- och småhus.

   

Uppdaterad 5.1.2018

Nyheter från Kvarnbäcken

27.8.2020

Helsingfors stadsfullmäktige godkände detaljplanelösningar för sex områden

Stadsfullmäktige samlades 26 augusti till höstens första sammanträde. En del av ledamöterna...

7.5.2020

Nytt språkgymnasium vid Kvarnbäckens campusområde

Helsingfors stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Botby, som gör det möjligt att u...

28.3.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

12.4.2018

Kvarnbäckens växande popularitet avspeglar sig på bostadspriserna

I 1960-tals höghusområdet i Kvarnbäcken har bostadspriserna på 2010-talet stigit mera än i...

15.1.2018

Borgmästarens invånarafton i Kvarnbäcken

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuoris första invånarafton hålls i skolan Myllypuron...

1.12.2017

Presentation av de nya metrostationerna

Hurdana är stadens nya metrostationer? De är praktfulla och båda har ett eget tema. Temat för...

24.8.2017

Kvarnbäcken attraktivare – projekt för följning av områdets utveckling inleds som högskolesamarbete

Kvarnbäcken, en av 60-70-talsförorterna i Helsingfors, utvecklas positivt: Allt sedan år 2007 har...