I Kvarnbäcken finns ett gammalt höghusområde med skola, daghem och serviceboende. Det finns också gamla småhusområden. Det byggs nytt i Kvarnbäckens centrum, öster om Ring I och i södra Kvarnbäcken där byggandet av en stadsby i trä är inne på slutrakan.

Hurdant är det att bo i Kvarnbäcken?

Kvarnbäcken är en blandning av hus byggda under olika årtionden. Därför finns det bra med bostäder för olika behov i Kvarnbäcken. Fungerande trafikförbindelser, metron, Ring I, tvärgående busslinjer samt den kommande Spårjokern underlättar vardagen. Skolorna och daghemmen finns också de nära. I Kvarnbäcken finns också många idrottslokaler.

Nu byggs nya bostäder främst i centrum och söder om Ring I. På olika håll i Kvarnbäcken byggs ägar-, hyres-, bostadsrätts- och Hitas-bostäder.

Urbant boende ovanför affärscentrum

Kvarnbäckens centrum erbjuder en möjlighet till mycket urbant boende ovanför ett service- och affärscentrum och i den omedelbara närheten av metrostationen.

Från liknande lösningar med boende nära köpcentra i huvudstadsregionen skiljer sig Kvarnbäcken till sin fördel tack vare utmärkta möjligheter till motion och friluftsliv. Mångsidiga idrottshallar och utmärkta utomhusmotionsplatser som betjänar utövare av olika motionsgrenar finns på några minuters gångavstånd.

En stor del av bostäderna i Kvarnbäckens centrum finns på köpcentrumkvarterets övre våningar ovanför affärslokalerna. Parkeringsplatser finns i källaren och under jorden. Man kommer direkt till bostädernas trapphus från parkeringshallarna. 

I centrumet finns ett daghem. I närheten av servicecentrumet finns seniorbostäder och ett servicehus för äldre. Den sanerade metrostationen ligger intill. Metropolias campus i Kvarnbäcken färdigställs 2019 och medför 6 000 studerande.

Understensparken har förnyats

I Understensvägens område har man byggt Kvarnbäckens landmärke, en 20 meter hög fyllnadsbacke. Understensparken som breder ut sig runt fyllnadsbacken har satts i skick och genom landskapsbyggande gjorts till en fin promenad- och mötesplats där man kan beundra landskapet.

Karakteristiskt för Understensvägens område är högklassiga rad- och småhöghus av vilka en del har två eller tre våningar.

I närheten av Kvarnbäckens tjänster öster om Ring I byggs höghus och småhus för sammanlagt över 1 600 invånare.

Höghusområdet som till största delen är byggt på 1960-talet har sanerats. De en gång i tiden rymliga familjebostäderna har planlösningar som fortfarande fungerar.

Mjölnardalens småhusområde är en representant för Kvarnbäckens äldsta bostadsbestånd med rötter som sträcker sig till 40–50-talet. Området byggdes ut med egnahemshus och parhus ännu på 70–80-talet. I början av 2000-talet planlades i Kvarnbacken ett helt nytt område, Hallonbergsvägens område, som främst består av småhus.

Uppdaterad 13.9.2017