Miljö och natur

Kvarnbäcken är ett område som byggts mitt i en ståtlig och ställvis tvärbrant bergs- och skogsterräng men ändå med hänsyn till och respekt för naturens egna villkor. Överallt i Kvarnbäcken är det bara en kort väg till naturen.

Friluftsstråken fortsätter i öster längs Svartbäcksdalen till Mellungsby, bäckdalen i Broända och via den till Botbyviken, Svarta backen och ända till Helsingfors nya inkorporeringsområde Östersundom. Västerut kommer man längs samma bäckdal till Hallonberget och Viks naturskyddsområde samt Gammelstadsviken.

Norr om Handelskvarnsvägen finns ståtliga, nästan lodräta berg och en bergsskog med tio jättegrytor. Ett annat bergsparti ligger vid Hallonberget. Öster om Hjulkvarnsvägen i det kommande nya småhusområdet finns här och där fina bergspartier, bl.a. Högberget, där den centrala delen av det mest representativa kanonbatteriet i Helsingfors befästningsverk på land ligger. Detta s.k. landfästningsområde är skyddat på basen av lagen om fornminnen och i detaljplanen. I kanonbatterierna växer knottblomster (Malaxis monophyllos), en i naturskyddslagen skyddad orkidéväxt.

I Kvarnbäckens natur kan man få höra göken gala eller mindre hackspetten knacka, hitta förutom knottblomster också andra sällsynta växter, t.ex. backstarr, eller se glimten av en räv, grävling, älg eller kopparödla.

 

Uppdaterad 12.9.2017