I Kvarnbäcken byggs gott om nya bostäder; bl.a. i Kvarnbäckens centrum, öster om Ring I och i södra Kvarnbäcken.

Det byggs främst i området Björnjägaren och centrum

I Kvarnbäcken byggs det främst i närheten av centrum. Utöver det moderna centrumet byggs trivsamma småhusområden.

Under de kommande åren ligger fokus inom bostadsbyggandet i området Björnjägaren och i småhusområden, såsom i den västra delen av Trä-Kvarnbäcken. Även i centrum byggs mer bostäder, till exempel för studerande. Invånarantalet uppgår till över 11 000. Campus som blir färdigt om några år medför 6 000 studerande till området.

I Kvarnbäcken finns bostäder från flera årtionden, eftersom den gamla förorten från 1960-talet har kompletterats med många nya hög- och småhus.

Kvarnbäckens campus, enhetlig grundskola och nytt daghem

Byggandet av Yrkeshögskolan Metropolias nya campus har inletts bredvid Kvarnbäckens metrostation. Hösten 2019 kommer ungefär 6 000 studerande inom byggnads- och fastighetsbranschen samt social- och hälsobranschen att inleda studierna i de nya lokalerna.

Skola och daghem byggs

Kvarnbäckens högstadium och grundskola byggs ut till en enhetlig grundskola och byggandet inleds 2019. Byggandet av ett stort daghem som ska ersätta daghemmet Neulanen inleds 2018. Ombyggnaden av Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral inleds 2018. 

Planläggning av Kvarnbäcken

Det mest betydande planläggningsobjektet under de närmaste åren i Kvarnbäcken är området Björnjägaren. Området ligger mellan Viksvägen och Filarvägen. Där byggs hem för 3 500 invånare. Spårjokern kommer att gå genom området Björnjägaren.

I Kvarnbäcken finns också utrymme för tillbyggnad. Staden fattar beslut om ändrad markanvändning som möjliggör tillbyggnad utifrån bostadsaktiebolagens ansökningar.

Uppdaterad 5.1.2018