Den nya Kvarnbäcken är en mångsidig service- och motionskoncentration. Det redan fungerande nätverket av basservice i området förnyas och förbättras.

Kvarnbäckens service blir allt bättre

De som använder tjänsterna i Kvarnbäcken kommer från alla håll i staden, men särskilt från områdena i östra Helsingfors. På så sätt är tjänsteutbudet betydligt rikligare och mångsidigare än i ett vanligt bostadsområde.

Tjänster i Kvarnbäckens centrum

I centrum finns ett nytt köpcentrum med stadsbibliotekets mediebibliotek och boendelokalen Mylläri, som upprätthålls av Myllypuro-Seura. I köpcentrets parkeringshall finns anslutningsparkeringsplatser för metron.

Kvarnbäckens hälsostation är i den norra ändan av Liikuntamylly bredvid metrons ingång. Hely ry:s Helykoti tillhandahåller boendetjänster och tjänster inom öppenvården för äldre.

Skolor och daghem i Kvarnbäcken

Tjänster för barn och unga som erbjuds i Kvarnbäcken är en grundskola, lekparken Myllysiipi, daghem (också svenskspråkigt) samt en ungdomsgård. Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos enhet ligger öster om Ring I. Metropolias campus i Kvarnbäcken byggs just nu bredvid Liikuntamylly.

Liikuntamylly, idrottspark, innebandycenter och gokartbana

Kvarnbäcken erbjuder stadens mångsidigaste möjligheter till idrott. Alldeles intill metrostationen finns den populära inomhusidrottshallen Liikuntamylly. Intill Ring I finns en omfattande idrottspark med tennis-, fotbolls- och ishockeyhall samt ett stort rekreationsområde. I närheten finns också ett av Nordens största innebandycenter, Arena Center. Vid randen av höghusområdet, i ett stort bergskyddsrum finns gokartbanan Formula Center.

Understensparken har förnyats och där finns trevliga platser för vistelse och motion. Parkens specialbelysning ändras efter årstiderna. 

Uppdaterad 5.1.2018