Affärsutrymmen i de nya områderna

I många nya områden placerar sig en betydande del av affärsutrymmena i bostadshusens bottenvåningar. Dessa utrymmens antal är betydande särskilt i de områden i innerstaden som bebyggs tätt.

Till exempel på Busholmen och i Fiskehamnen placeras affärsutrymmena såväl längs livliga gator som i större kommersiella centra. Man kan noggrannare bekanta sig med områdenas planer på områdenas egna Nytt i Helsingfors -sidor.

Förfrågningar om affärsutrymmen kan i byggskedet riktas direkt till kontaktpersonerna för byggobjektets byggherre och efter det att byggnaderna är färdiga till dem som äger utrymmena eller marknadsför dem.

I Helsingfors stads kontroll finns gott om affärsutrymmen runt om i staden. Affärsutrymmen ägda av staden uthyrs av fastighetskontorets lokalcentral. Lokalcentralen