Kontaktinformation för företagare

Näringslivsservicen
Utvecklingschef Minna Maarttola, ekonomi- och planeringscentralen, telefon (09) 310 36307

Tomtfrågor
Kontorschef Pasi Lehtiö, fastighetskontoret, telefon (09) 310 36448

Lokalcentralen
Uthyrningschef Risto Heikkinen, fastighetskontoret, telefon (09) 310 23101

Generalplanefrågor
Ledande generalplanerare Anne Karlsson, stadsplaneringskontoret, telefon (09) 310 37444

Områdesarkitekterna

Projektet för kompletterande bygge
Projektingenjör Max Takala, ekonomi- och planeringscentralen, telefon (09) 310 25916

MetroHelsingfors
Projektchef Tero Santaoja, stadsplaneringskontoret, telefon (09) 310 37155

E-post: fornamn.efternamn@hel.fi