Gamla köpcentra kan utvecklas

Gamla köpcentra kan utvecklas och deras funktionsförutsättningar förbättras bland annat genom att bygga fler bostäder i anslutning till köpcentra eller i deras inflytelsesfär. Med hjälp av kompletterande bygge kan man utöka kundkretsen och friska upp livsmiljön.

Kompletterande bygge och andra förändringar i markanvändningen möjliggörs av detaljplanen. För detaljplaneringen svarar stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning.

I Helsingfors ligger en del av köpcentren på självägd tomt och en del på stadens arrendetomt. I tomtfrågor betjänar näringsbyrån vid fastighetskontorets tomtavdelning.