Malms centrum moderniseras

Visionsarbetet för Malms centrum inleddes hösten 2018 och färdigställdes i februari 2020. Miljön kring Malms station identifierades som det viktigaste moderniseringsobjektet i visionen. Ett annat viktigt utvecklingsobjekt är tydligheten i rutterna som leder mot centrum. Syftet med visionen är att utveckla Malm till ett starkt, attraktivt och trivsamt centrum för hela nordöstra Helsingfors.

Med hjälp av ett brett nätverkssamarbete och utredningar har planerarna sammanställt invånarnas, företagarnas, fastighetsägarnas och stadens sektorers behov och önskemål. De olika parternas uppfattning om moderniseringen av Malms centrum har haft samma inriktning: modernisering av miljön kring stationen och förbättring av dess attraktionskraft har ansetts vara den allra viktigaste punkten.

”Den i konceptet framtagna idén om Hjärtat av Malm fungerar som en zon av centrumkvarter som förenar övre och nedre Malm och en enhetlig centrumkärna”, beskriver arkitekt Antti Mentula den grundläggande idén bakom planen. ”Visionen samlar de otaliga möjligheterna med Malm bland annat ur perspektivet för växtlighet, boende, tjänster, trafik och klimatförändringsarbete”.
 

Invånare och intressenter nära involverade

Samverkan mellan invånarna och andra intressenter har vart en central del i utarbetandet av visionsarbetet. Hösten 2018 ordnades en kartenkät gällande utvecklingen av centrala Malm och den besvarades av 1 166 stadsbor. Antalet svar som markerades på kartan uppgick till totalt närmare 6 800. Resultaten av enkäten återfinns via länken längst ned på sidan. I samband med enkäten kunde de framkomma en sparringgrupp, som fortsatte analysera resultaten av enkäten och skapa en vision om hurdan Malm centrum borde vara i framtiden. Invånarnas arbete är mycket lik stadens föresats.

Malm har inte byggts kring ett köpcentrum eller som skogsförort, utan det har alltid varit ett mångsidigt stadscentrum. Planerarna har tillsammans med invånarna och andra instanser funderat över Malms styrkor och övervägt hur de skulle kunna stärkas och utvecklas ytterligare.

Stadens planer berör även företagare och fastighetsägare i området, och man fortsätter dialogen och kontakten också med dem.

Stadsmiljönämnden behandlade Malms centrumvision våren 2020.
 

Utvecklingsprinciper skapas för centrumet

Efter att visionen blir klar fortsätter utvecklingen av Malms centrum med utarbetande av utvecklingsprinciper. Utvecklingsprinciperna innebär gemensamma riktlinjer enligt vilka man fortsätter planeringen till exempel genom att utarbeta detaljplaner. Även invånarnas åsikter om utvecklingsprinciperna kommer att samlas in under 2020.

Uppdaterad 29.6.2021