Under 2020 byggs nya bostäder i Malm bland annat i Fallkullaområdet och i området söder om Tullbergsvägen. Ormuspeltoområdet är nästan klart.

Övriga områden i Malm

  • I Fallkullaområdet kommer de första bostadshusen att byggas intill Mosabacka station för cirka 1 300 invånare. I området kommer det att byggas både hyres-, bostadsrätts- och Hitas-ägarbostäder. Utöver bostäder kommer det under 2020 att byggas både gator och kommunalteknik i området. Läs mer
  • På södra sidan om Tullbergsvägen, på båda sidorna om Longinoja byggs nya bostäder i form av rad- och flervåningshus för cirka 500 invånare.
  • Ormuspeltos nya område för flervånings- och townhouse-hus för 1 000 invånare är i det närmaste klar.
  • På södra sidan om Ring I, utmed Storåkersvägen finns det planer på nya affärslokaler och bostäder. Samtidigt utreds även hur Bocksbacka strandparks miljö kan utnyttjas bättre för rekreationsbruk.
Uppdaterad 29.6.2021