Samordning av byggande och planering

Stadskansliet, områdesbyggande
Norra Esplanaden 15–17
Postadress: PB 20, 00099 Helsingfors stad 

Max Takala, projektledare
Tfn: (09) 310 25916

Alla e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi 

Malmgård

Planläggning

Suvi Tyynilä, teamchef 
Tfn: (09) 310 37264 

Tytti Wiinikka, arkitekt 
Tfn: (09) 310 37300 

Planering av stadsrum och landskap 

Tiina Falck, landskapsarkitekt 
Tfn: 040 182 0707 

Trafikplanering

Taina Toivanen, trafikingenjör 
Tfn: (09) 310 37438 

Allmän planering av markanvändning 

Jarkko Nyman, ingenjör 
Tfn: (09) 310 37094 

Generalplanläggning 

Satu Tarula, generalplaneplanerare 
Tfn: (09) 310 37164 

Gamlas

Planläggning

Mikael Ström, arkitekt 
Tfn: (09) 310 37470 

Planering av stadsrum och landskap 

Tiina Falck, landskapsarkitekt 
Tfn: 040 182 0707

Trafikplanering

Taina Toivanen, trafikingenjör 
Tfn: (09) 310 37438 

Planering av markanvändningen och generalplanläggning 

Saija Miettinen-Tuoma
Tfn: (09) 310 37374

Uppdaterad 5.1.2022