Stadsdelen Malm i nordöstra Helsingfors är känd för sitt flygfält. På området planeras bostäder i framtiden. Finavias flygövervakning och övriga verksamhet på fältet upphörde vid utgången av 2016. Byggnader på området har överförts till staden i enlighet med ett avtal som ingicks mellan Finavia och Helsingfors stad 2014.

Malms flygfält fortsättningsvis i mångsidig användning

Byggandet av Malms flygfält kan sannolikt inledas i början av 2020-talet.  Staden vill försäkra sig om att det finns en tillräckligt aktiv och mångsidig verksamhet på fältet innan byggstarten.

Under hösten 2016 samlade staden in förslag på vad man kunde göra på fältet och i dess lediga byggnader innan området börjar byggas.

Malms flygfältsförening verkar på flygfältet, som operatör för en oövervakad flygplats. Hyresavtalet är i kraft till utgången av december 2019.

Tilläggsuppgifter om beslutet.

Malms oövervakade flygplats

Material för ansökningar om provisoriska aktiviteter hösten 2016.

Nuvarande lokaler och flygplatsområdet

På Malms flygfält finns det ca hundra hektar öppna asfalt- och gräsfält - fältets längdmått är ca 1,8 km. I framtiden frigörs mer än 300 hektar mark för byggande.

Det finns mer än 30 byggnader på Malms flygfält och i dess närområde. Bland dessa finns lager, skjul och servicebyggnader för fordon, kontor och bostadshus. Största delen av lokalerna är nu uthyrda.

En del av byggnaderna övergick till Helsingfors stad vid årsskiftet 2016/2017, och staden har förhandlat om en fortsättning av hyresavtalen med de nuvarande hyresgästerna.

Fältets byggnader och omgivningen har beskrivits i en utredning från 2015. Malms flygplatsbyggnad och hangar från 1930-talet är byggnader av lokal och riksomfattande betydelse som ska skyddas. Det är än så länge öppet vad för slags verksamhet som kommer finnas i dem i framtiden.

Intresserad av verksamhet på fältet?

Allmän utveckling av området:

Kimmo Kuisma, projektchef, tfn 09 310 25808

Stadsmiljösektorn

Arrangör av evenemang, uthyrning av evenemangsområdet, hangaren och terminalens nedre hall: Merja Sorakari, tfn 09 310 33988.

Uthyrning av övriga lokaler: Ritva Autio, tfn 09 310 31992

Arrendering av markområden: Ulla-Maija Vainikka, tfn 09 310 31806

Planläggning: Kaisa Jama, tfn 09 310 22980

E-postadresserna är fornamn.efternamn@hel.fi såvitt inget annat nämns vid namnet.

Uppdaterad 3.5.2019