På den här sidan finner du Helsingfors stads sakkännare på planering och bygge.

Sakkännare

Varför bygger Helsingfors och hur bygger Helsingfors?
Outi Säntti, områdesbyggnadschef, stadskansliet, tfn (09) 310 2505

Linjedragningarna för stadens bostadsproduktion
Mari Randell, bostadsprogramchef, stadskansliet, tfn (09) 310 25823

Tomt- och markaffärer
Jaakko Stauffer, stadsingenjör, stadsmiljösektorn, tfn (09) 310 36440
Sami Haapanen, avdelningschef, stadsmiljösektorn, tfn (09) 310 36437

Vad planerar Helsingfors?
Mikko Aho, VVD, stadsmiljösektorn, tfn (09) 310 37100

Enskilda projektområden
De olika projektens planerare och genomförare känner bäst till de enskilda projektområdena

E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi.
Stads telefonnummer

 

Helsingfors stadsbyggnadsområden (pdf)

Kommunikation

Stadsmiljösektorn: enhetschef Virve Kuusi, sektorns kommunikationschef Heikki Mäntymäki

E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi. Telefonnumren fås via nätservicen numerot.hel.fi