Mångsidiga Mellungsby charmar med sin grönska.

Det växande Mellungsby har bra service och utmärkta möjligheter till friluftsliv, motion och hobbyer. Mellungsby med sina drygt 38 000 invånare är ett av tyngdpunktsområdena för kompletteringsbyggandet i Helsingfors. Till Mellungsby hör Mellungsbacka, Gårdsbacka, Stensböle, Tranbacka och Ärvings.

Det mångsidiga byggnadsbeståndet i Mellungsby breddas som en följd av att man bygger nytt, och det kommer att finnas lämpliga bostäder för varje livssituation. Folk i alla åldrar trivs i den grönskande stadsdelen. Byggandet lockar såväl nya invånare som företag till området. Dessutom förbättras servicen och ny tillkommer.

I framtiden kommer transportförbindelserna i Mellungsby att förbättras ytterligare i takt med att Vanda spårväg och andra stora trafikprojekt går framåt.

Mellungsbacka växer just nu kraftigast. På andra håll i Mellungsby byggs också nya flervåningshus och småhus – i Gårdsbacka, Stensböle, Tranbacka och Ärvings.

Uppdaterad 9.3.2021