Mellungsby är en av Helsingfors stadsdelar. Dit hör områdena Mellungsbacka, Gårdsbacka, Stensböle, Tranbacka och Ärvings.

Mellungsby är stor som en stad

Över 38 000 människor bor i Mellungsby – lika många som i en medelstor finsk stad. I delområdet Gårdsbacka bor det flest människor, nästan 15 000 invånare. Mellungsbacka med 8 700 invånare är näststörst. Ärvings har ca 7 400 invånare, Stensböle drygt 5 000 och Tranbacka knappt 3 000 invånare.

Området håller på att växa och i framtiden ska det bo allt fler helsingforsare i Mellungsby. Det förutspås att invånarantalet i Mellungsby kommer att överstiga 41 000 senast år 2027.

Gårdsbacka

Gårdsbacka är kanske Finlands mest kända förort, byggd på 1960–70-talet och en av de första stora förorterna i samband med den stora urbaniseringsvågen. Redan från början fanns det många invånare i Gårdsbacka, och det är fortfarande det folkrikaste området i Mellungsby. I Gårdsbacka bor det mest äldre personer samt barn under 15 år. Antalet barn ökar snabbare i Gårdsbacka än på andra håll i staden i medeltal.

Trots att det bor mycket folk i Gårdsbacka känns området luftigt. De höga flervåningshusen av betong med sina stora gårdar bildar större helheter via parkliknande skogar. Därför är det möjligt cykla eller gå långa sträckor i Gårdsbacka, utan att gå över en bilväg. Småhusområdet i Gårdsbacka är mindre känt. Det byggdes redan från och med 1950-talet och kompletteringsbyggandet har pågått ända fram till dessa dagar.

Gårdsbackas styrka är dess omfattande offentliga och kommersiella tjänster som är koncentrerade till Gårdsbacka köpcentrum. Tack vare de aktiva invånarna arrangeras ett stort antal evenemang och jippon i det livliga köpcentret och i dess närmaste omgivning. Simhall, konstisbana, skejthall, idrottsparker och den kommande skejtparken erbjuder utmärkta möjligheter att mångsidigt utöva idrott. En egen metrostation garanterar goda förbindelser till centrum.

Stensböle

Stensböle är det nyaste bostadsområdet i Mellungsby, och det började byggas först i början av 1990-talet. Innan man började bygga bostäder i Stensböle låg Malms skjutbana där. Denna var bl.a. arena för skyttegrenar under OS i Helsingfors. Nu för tiden finns en av Helsingfors största idrottsparker på skjutbanans plats. I idrottsparken kan man spela frisbeegolf, åka skidor i en hall, träna agility med hunden, spela fotboll på konstgräs eller cykla på BMX-banan. I Stensböle friluftsområde finns även en av de bäst bevarade befästningarna från första världskriget. I norra Stensböle finns Helsingfors högsta berg och ett 9 000 år gammalt fornminne.

Bostadsområdet  avgränsas i väst av Stensböle friluftsområde, i söder av Ring I och i öster av Tranbacka och Gårdsbacka. Bostadshusen ligger längs med ett par huvudgator, i ett fält som är 200–300 meter brett. Flervåningshusen i Stensböle är i 4–6 våningar och till sin färgsättning är de ljusa. Småhusen finns i utkanten av Stensböle, bl.a. på Batterigränden.

Under 2010-talet byggdes Stensböle industriområde vid Stensbölekanten intill Lahtisleden. På industriområdet verkar bl.a. YIT:s sorteringsstation, en betongstation, livsmedelsindustri, småindustri, transportföretag samt social- och hälsovårdsväsendets arkiv. Intill Stensböleanslutningen byggs just nu nya bostäder.

Tranbacka

Tranbacka bebyggdes under 1980-talet mellan Gårdsbacka och Kvarnbäcken, på det tidigare Trankärrs friluftsområde. Det var ursprungligen planerat att bygga Tranbacka mer kompakt, men invånarna i de närliggande områdena motsatte sig planerna och Tranbacka byggdes betydligt mer småskaligt. Områdets byggnader består därför av låghus och lofthus.

Tranbackaparken är Tranbackas hjärta, de täta bostadskvarteren omringar parken. Bostadsområdet är ypperligt för barnfamiljer, eftersom biltrafiken har begränsats på så sätt att det är möjligt för fotgängare att röra sig på nästan hela området utan att gå över gatan. Boendekomforten ökas av den nyligen renoverade idrottsparken i närheten av Keinutien koulu samt Barnkulturcentret Musikanterna i Tranbacka, där man kan utöva musik, dans och bildkonst. Den första musikfestivalen för barn ägde rum i Tranbacka 1996 och musikevenemang för barn har sedan dess regelbundet ordnats i området.

Bostadskvarteren öster om Gårdsbackavägen representerar det nyare Tranbacka. Tranbacka industriområde ligger mellan metrospåret och Gårdsbackavägen. Både i Tranbacka och i Stensböle finns det kvar av befästningar som byggdes under första världskriget.

Ärvings

Småhusområdet Ärvings är ett av de äldsta områdena i Mellungsby. De första frontmannahusen byggdes våren 1946 längs med den gamla Mellungsbyvägen, alltså nuvarande Fornforskarvägen och Humikkalavägen. På 1960-talet präglades miljön av översvämmande bäckar, havreåkrar och privata vägar i uselt skick. Landskapet i Ärvings ser i dag mycket annorlunda ut, då området blivit allt tätare bebyggt. Mestadels är Ärvings ändå fortfarande ett glest bebyggt småhusområde.

Flervåningshusen i Ärvings byggdes huvudsakligen under 1980-talet på båda sidor av Gårdsbackavägen, längs med metrospåret. Utvecklingen i Ärvings har påverkats mest av att Gårdsbacka byggdes. Detta förde med sig service åt invånarna i Ärvings på gångavstånd och metrons förlängning till Mellungsbacka garanterade goda trafikförbindelser till andra delar av staden.

Ärvings är ett grönt bostadsområde - där finns sex parker som kopplas ihop till en trivsam helhet. Småhusens gårdsplanteringar ökar grönskan. Den omgivande naturen och gemenskapen får människorna att bo kvar länge på området.

Mellungsbacka

Mellungsbacka har byggts i olika skeden – de första flervåningshusen byggdes på 1960–1970-talet och i slutet av 1980-talet byggdes de kompakta bostadskvarteren vid Mellungsbacka metrostation. Flervåningshusen i norra delen av Mellungsbacka byggdes på 1990-talet. Största delen av invånarna i Mellungsby bor i flervåningshus, men det finns även småhus i området byggda under årtiondena efter andra världskriget.

Det nya Mellungsbacka byggs kraftigt just nu. Under de senaste åren har man byggt ut Stångfallet intill Österleden och Fallbacka. Det gamla köpcentret i Mellungsbacka har fått ge vika för nya bostäder och affärslokaler. De närmaste åren byggs 300 nya hem vid Spikberget. De nya byggnaderna blir relativt låga och det kommer även att finnas småhus. I Mellungsbacka planeras även betydande trafikprojekt, såsom Vanda spårväg.

Den urbana strukturen i Mellungsbacka hänger sömlöst ihop med Västerkulla i Vanda, och Westerkulla gårds stora åkrar är en nära granne till Mellungsbacka. Intill Mellungsbacka ligger Svarta backens naturskyddsområde, där man kan koppla av i en fantastisk omgivning.

Uppdaterad 12.3.2020